Information Management - podniková data s rozmyslem

Když pohlédneme na vývoj v zacházení s podnikovými a klientskými daty ve společnostech za období zhruba posledních 20 let, zjistíme naprosto jednoznačně, že všichni data sbíráme a ukládáme je čím dál tím víc.

Information Management - podniková data s rozmyslem


Když pohlédneme na vývoj v zacházení s podnikovými a klientskými daty ve společnostech za období zhruba posledních 20 let, zjistíme naprosto jednoznačně, že data sbíráme a ukládáme je čím dál tím víc. Pořádáme na ně doslova lovné výpravy a co ulovíme, to si schováme „na později“. Proč? Důvod je zcela jednoduchý, řeknou si mnozí. Data pro nás přeci mají obrovskou hodnotu.

Víme ale přesně, v čem hodnota oněch pečlivě ulovených a uložených dat tkví? Jednoznačně v tom, že jsou velmi cennými nositeli informací. Existuje řada výzkumů, které tvrdí, že právě schopnost firem shromažďovat, šířit a využívat informace odlišuje efektivní a neefektivní firmy, tedy faktor, který je zejména v ekonomicky méně příznivých obdobích skloňovaný ve všech pádech.

V současnosti je drtivá většina společností orientována převážně na produkty a je tudíž pochopitelné, že jejich pomyslným „pokladem“ jsou nejrůznější produktové systémy, které v sobě nesou jen stěží představitelné množství dat. Pomocnou otázkou, zda vaše společnost postrádá uchopitelný a řiditelný Information Management, může být obligátní: „..kolik má naše firma zákazníků?“

Pokud za touto otázkou namísto odpovědi vyskakují další otázky typu: „Kolika systémů se na to musíme zeptat?" nebo "Kdo je vlastně náš zákazník? A jakou má pro naši firmu hodnotu? Které produkty již zákazník má a které ještě ne?“, je na místě se zamyslet nad poměrem investice a přínosu při zavedení této disciplíny do firemního prostředí.

Podívejme se Information Managementu blíže na zoubek. Ve stručnosti se dá říci, že mluvíme o disciplíně, která plošně řeší organizaci dat, jejich design, evidenci, správu a zabezpečení a pomáhá tak naplnit závazek každé společnosti definovat, zajišťovat a zlepšovat přesnost a integritu informačních aktiv a řešit významové nekonzistence napříč organizací a tím podporovat dosažení technických a provozních cílů v rámci strategie společnosti. Jednotlivé oblasti Information Managementu by se daly rozdělit přibližně takto:

1.    Master Data Management (MDM) – správa klíčových dat organizace
2.    Data Governance (DG) - souhrn řídících principů, rolí, zodpovědností, procesů, nástrojů a metrik, které zajišťují správu dat/informací coby firemních aktiv
3.    Data Mining (DM) – vytěžování konkrétních ukazatelů a informací z dat
4.    Reporting – poskytování požadovaných informací a zobrazení ukazatelů v přehledné formě
5.    Řízení vztahu se zákazníky (CRM) - Přehled aktivit zákazníků v různých fázích prodejního cyklu
6.    Segmentace & Credit Scoring – rozdělení do segmentů dle společných ukazatelů a určení hodnoty zákazníka
7.    Campaign Management – řízení cílených kampaní (produkty x zákazníci); návrhy cross-sell a up-sell
8.    Fraud Management System (AFMS) – predikce a detekce podvodného jednání

Autorka působí jako Account Manager ve společnosti Adastra.

Komentáře