Jak bude vypadat pracovní prostředí v roce 2020?

Soudobá vize? Méně pracovní rutiny, časté změny zaměstnání či práce pro více zaměstnavatelů současně.

Jak bude vypadat pracovní prostředí v roce 2020?


Méně pracovní rutiny, časté změny zaměstnání či práce pro více zaměstnavatelů současně. Týmy sestavené stejným dílem z kmenových zaměstnanců a externistů. Nutnost rychle chápat a analyzovat výstupy z vizualizačních a simulačních systémů zpracovávajících petabajty dat v reálném čase. To je součást vize pracovního prostředí, kterou v polovině loňského roku představila společnost Gartner. Podívejme se blíže na některé z předpovědí.

Konec rutinních činností

Nejvyšší přidanou hodnotou, kterou mohou zaměstnanci poskytnout, je schopnost pracovat na nerutinních procesech – tedy analytické, interaktivní činnosti, jejichž výsledkem jsou nové objevy, nápady, inovace, spolupráce, řízení, prodej a učení. Naopak rutinní činnosti budou stále častěji automatizovány. Kupříkladu nelze automatizovat proces prodeje životního pojištění někomu, kdo o něj nemá valný zájem, můžeme ale automatizovat nástroje, které takový proces podporují.

Hyperpropojenost

Jakkoliv obskurně může slovo hyperpropojenost znít, jedná se o vlastnost většiny organizací, které existují ve složitých sítích obchodních vztahů. Například řada dodávaných komponent může být sice „zasmluvněna“, ale neexistují záruky, že všechny články v dodavatelském řetězci budou naprosto spolehlivé (a to ani v případě, že se kupříkladu jedná o součásti jednoho podniku či koncernu). Hyperpropojení v pracovním prostředí povede k tomu, že pracovní činnosti a vztahy budou probíhat po formálních i neformálních cestách s řadou pozitivních i negativních dopadů. Koneckonců podívejte se, kolik z vašich obchodních partnerů či kolegů máte mezi přáteli na Facebooku.

Práce v rojích

Roje jsou typem pracovních skupin, v nichž může přispět k výsledku každý, kdo je k dispozici a má vhodné znalosti či dovednosti. Bude se jednat o převážně virtuální skupiny, které se mohou rychle zformovat a poté být zas stejně rychle rozpuštěny.

Význam vzorců

Pro podniky je v současném nestabilním klimatu stále obtížnější vytvářet dlouhodobé strategie. Řada organizací se tak nově zaměří na vyhledávání nových „vzorců“ – tedy rodících se obchodních modelů a příležitostí a možností, jak jich využít.

Pracoviště

S rostoucí mobilitou a četností virtuálních týmů či rojů se virtuálním stává i vlastní pracoviště. Podle Gartneru bude stále obvyklejší, že zaměstnavatelé nebudou poskytovat kancelář či pracovní stůl, což mimo jiné povede k přechodu do režimu volné pracovní doby, která v reálu znamená, že zaměstnanec je k dispozici neustále – hranice mezi pracovním, osobním, veřejným a rodinným životem se tak budou stále častěji smazávat. Schválně, pracujete ještě výhradně od devíti do pěti?

Komentáře