Jak si správně vybrat BI řešení

V dnešní době si již většinou neklademe otázku, zda Business Intelligence (BI) ano nebo ne, spíše nás zajímá, jak si BI řešení správně vybrat.

Jak si správně vybrat BI řešení


Na trhu jich existuje velký výběr, ale které z nich je pro konkrétního uživatele to nejlepší? Zkusme se na uvedenou otázku podívat ze dvou pohledů: jak jsou Business Intelligence řešení výkonná a jaké jsou náklady na jejich zavedení a provoz.

Výkonnost

Výkonnost řešení BI hodnotíme podle objemu dat a počtu uživatelů, pro které může toto řešení poskytnout přijatelné doby odezvy na jednotlivé dotazy. V této souvislosti si ale musíme klást další otázky. Lze říci, že pro menší organizace stačí jen malé (a tedy levnější) řešení? Co když ale organizace dále poroste? Vyměníme tedy toto řešení za výkonnější a ztratíme všechny doposud vložené investice? A naopak, co když si pořídíme robustní (a nákladné) celopodnikové řešení, ale následně budeme potřebovat toto řešení implementovat například pro menší jednotky nebo nové dceřiné společnosti? Budeme znovu hledat vhodné řešení pro tyto nižší výkonnostní požadavky? Zkusme tedy hledat jen ta řešení, která lze efektivně nasadit nejen pro malé skupiny uživatelů a omezené objemy dat, ale která také zvládnou i horní výkonnostní požadavky. A to v jednom prostředí, bez nároků na změnu či úpravy implementovaného řešení a přeškolování uživatelů.

Náklady

Co jsou to náklady na BI řešení? Většinou tím rozumíme cenu licencí příslušného softwaru. To ale nejsou všechny výdaje na vybudování a provoz systému BI. Podívejme se tedy na náklady komplexně a zkusme si položit otázky, které mohou být pro volbu vhodného BI řešení důležité.

Cena licencí: Zahrnuje nabízená cena licencí veškeré licenční požadavky na provoz požadovaného řešení? Obsahuje kromě licencí za vlastní BI nástroj také cenu za  ETL prostředí (prostředí pro získání a integraci potřebných dat z různých datových zdrojů)? Cenu za prostředí pro koncového uživatele? Cenu za vývojové prostředí? Cenu za databázi či datový sklad (jsou-li potřeba)?     

Náklady na implementaci, modifikace a další rozvoj BI řešení: Jak dlouho (případně v porovnání s ostatními dodavateli) trvá implementace požadovaného řešení? Jak dlouho a jak náročné jsou modifikace, úpravy (např. přidání dalšího datového zdroje, dimenze, nového reportu,…) a další rozvoj tohoto řešení?  Potřebuji pro rozvoj, údržbu a administraci daného řešení vlastní IT pracovníky nebo si tyto modifikace či nové pohledy na data mohou realizovat sami analytičtí pracovníci?

Náklady na školení: Jaká a jak náročná školení potřebuji pro uživatele (koncové pracovníky - analytiky, vývojáře, administrátory,…)?    

Náklady na HW: Jaký HW potřebuji pro provoz požadovaného BI řešení (pro koncového uživatele, vývojáře, vlastní BI řešení, datový sklad, diskové kapacity, zálohy,….)?

QlikView - 1 /4 času, ½ nákladů, dvojnásobný výkon

Nové technologie v oblasti BI umožňují nejen zvyšování výkonnosti a komfortu uživatelů, ale i nové možnosti pro výběr a nasazení těchto systémů.  Pro oblast BI nabízí společnost KOMIX prostředí  QlikView, které díky patentované technologii in-memory analýzy uživatelům umožňuje zkoumat veškerá data z libovolných pohledů a při tom využívat bohatého rejstříku matematických, logických či statistických funkcí. Prostředí QlikView může čerpat data prakticky ze všech známých ERP či provozních systémů, databází nebo souborů. Veškerá data jsou výrazně komprimována a uložena v operační paměti, což zajišťuje nejen vteřinové odezvy i na velice složité dotazy, ale zejména umožňuje velice efektivní vývoj či modifikaci jednotlivých aplikací. QlikView ke své činnosti nevyužívá žádné databáze, takže odpadá nutnost vytváření tzv. OLAP kostek, což nejen výrazně snižuje náklady na vývoj, ale i potřebný hardware, software, administraci a školení. O tomto řešení můžete získat bližší informace na webových stránkách www.komix-qlikview.cz.

Komentáře