Jan Gerhart: Češi jsou v cloudu konzervativní

Na naše otázky odpovídal Jan Gerhart, product manager ze společnosti Infinity.

Jan Gerhart: Češi jsou v cloudu konzervativní


CIO BusinessWorld: Jaké typy produktů (služeb) v oblasti veřejného cloudu jsou v současné době pro české zákazníky nejzajímavější?

Jan Gerhart: Ačkoliv pojmy „Software jako služba“ či „Infrastruktura jako služba“ nejsou v IT nijak nové, český zákazník je stále v tomto ohledu konzervativní. Pokud již začne uvažovat o tom, že by část svého IT do cloudu vyvedl, pak se jistě bude ubírat směrem, který je pro něj nejméně bolestivý. Do cloudu nejdříve umístí část své infrastruktury, která je sice klíčová z pohledu dostupnosti, nikoliv však citlivosti dat. ERP či CRM systémy si většinou zákazníci drží v on-premis řešení s pocitem větší kontroly.

CIO BusinessWorld: Liší se poptávka výrazně podle velikosti či oboru činnosti zákazníků?

Jan Gerhart: Dnešní zákazníky vedou k outsourcingu IT investice do infrastruktury, nutnost zaměstnávat specialisty, dále pak dynamika společnosti a fluktuace zaměstnanců a s ní spojená potřeba flexibilně řídit zdroje. Dalším důvodem může být požadavek na centralizovanou infrastrukturu malých poboček ať již v ČR nebo v zahraničí. Typický cloudový zákazník odpovídající těmto kritériím pochází z oblasti SMB.

CIO BusinessWorld: Předpokládáte možnost migrace agend mezi privátními a veřejnými cloudy, požadují již dnes zákazníci takovou možnost do budoucna?

Jan Gerhart: Bezpečná migrace dat mezi on-premis a on-line řešením je jedním z aspektů, které pomáhají s rozhodováním otázky přechodu do cloudu. Bez pomyslné možnosti návratu zpět k tradičnímu pojetí IT by nebylo možné tyto služby vůbec provozovat. Z praktické stránky má význam migrace jen jedním směrem. Některé cloudové služby nabízejí i určitou úroveň koexistence on-premis a on-line řešení a možnost flexibilně řídit tok korporátních dat.

CIO BusinessWorld: Co migrace opačným směrem, z veřejného do privátního cloudu?

Jan Gerhart: Návrat k on-premis řešení je určitou alternativou – tuto možnost musí mít každý cloudový zákazník. Nicméně si musí uvědomit, co tím získá a co naopak ztratí. Spíše bude docházet k migracím mezi veřejnými cloudy než k migraci do cloudu privátního.


Vyšlo v CIO Business World 6/2011
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře