Náklady na ERP: 3 znamení, že společnosti méně mrhají penězi

Analytici v Panorama Consulting porovnávali čísla získaná analýzou trhu ERP z roku 2008 s letošními údaji

Náklady na ERP: 3 znamení, že společnosti méně mrhají penězi


Analytici v Panorama Consulting porovnávali čísla získaná analýzou trhu ERP z roku 2008 s letošními údaji, přičemž přišli k závěru, že si společnosti začaly uvědomovat své chyby v investicích do ERP, na což obratem zareagovaly drobnými, ale zároveň důležitými kroky, jež vedou ke snížení nákladů na ERP.

1. Celkové náklady na vlastnictví

Při zkoumání celkových nákladů na vlastnictví softwarových řešení pro podniky poklesla průměrná hodnota investice z 8,5 milionu USD v roce 2008 na současných 6,2 milionu USD, tedy o více než 25 procent. Pokud bychom získaná data analyzovali v relativním pohledu s přihlédnutím k velikosti podniku, pak průměrná cena implementace poklesla z 9 procent ročního obratu společnosti v roce 2008 na současných 6,9 procenta, což opět znamená snížení nákladů takřka o 25 procent.

2. Doba potřebná pro implementaci

Implementace ERP v organizaci se v průměru mírně snížila z hodnoty 19,8 měsíce v roce 2008 na současných 18,4 měsíce.

Panorama Consulting zkrácení doby potřebné pro implementaci přičítá opět oslabené ekonomice – ta podle analýzy zvýšila tlak na dobu potřebnou pro realizaci implementačních procedur jak ze strany dodavatelů, tak i odběratelů. Dalším elementem, který se na tomto ukazateli projevil, je již zmíněné zužování operačního záběru u jednotlivých implementací.

3. Náklady na implementaci

Asi 54 procent implementací ERP realizovaných v roce 2010 překročilo plánovaný rozpočet, což představuje mírný pokles tohoto ukazatele v porovnání s rokem 2008, kdy prostředky nad rámec plánu utratilo 59 procent sledovaných společností.

 

Výše uvedená trojice relativně pozitivních analytických závěrů však zřejmě není důvodem pro hromadné oslavy. Přestože výše uvedené trendy působí samy o sobě pozitivním dojmem, neboť jsou předzvěstí určitého zlepšení, pragmatický pohled na věc je poněkud méně uspokojivý. Stále ještě máme co do činění s nadpoloviční většinou implementací, které stojí často výrazně více, než bylo původně plánováno, a jsou dokončovány později, než by bylo žádoucí. Nemalá část ERP implementací se také potýká s tím, že do podniku přinášejí nižší než očekávanou přidanou hodnotu. Často se objevují také problémy s organizačními změnami v důsledku zavedení nového ERP.

A konečně posledním ze závěrů analýzy, o nějž se s vámi na těchto řádcích chceme podělit, jsou informace týkající se častého bodu sváru: systémy založené na principech SaaS (Software as a Service) versus historicky původnější „on premise“ řešení. V průměru jsou SaaS řešení implementována rychleji (11,4 měsíce) než „on premise“, u nichž byla vypočtena průměrná doba trvání v délce 18,4 měsíce. ERP na bázi SaaS jsou podle výzkumu rovněž levnější variantou, neboť náklady na ně vynaložené průměrně odpovídají přibližně 6,2% ročního obratu společnosti, u „on premise“ řešení se tato hodnota pohybuje na úrovni 6,9 %. Rovněž úroveň spokojenosti je u SaaS mírně vyšší (52,6 % vs. 50,0 %) než u tradičního modelu.

 

Vyšlo v CIO Business World 9/2010

Komentáře