Novinky od HP pro testování aplikací a hybridní IT.

Na dnešní tiskové konferenci v Praze představila společnost HP dvě významné novinky z oblasti podnikového software zaměřené na oblast vývoje a testování aplikací a provozu hybridní IT infrastruktury

Novinky od HP pro testování aplikací a hybridní IT.


HP Test data management 1.0

 Jak snížit čas potřebný k extrakci velkých objemů distribuovaných dat potřebných pro testování či analýzu? Jak zároveň snížit požadavky na kapacitu úložišť a provozní náklady? Jak dosáhnout  zrychlení testování aplikací, bezpečného využití citlivých dat v neprodukčních systémech a zároveň minimalizovat riziko porušení legislativy (ochrana osobních dat.)

Na podobné otázky odpovídá právě HP Test Data Management (TDM). Jedná se o řešení které automatizuje proces získávání zkušebních dat z produkčních aplikací. Řešení spočívá v kopírování produkčních dat do testovacích prostředí, je tak možné využít již existujících dat (na rozdíl o modelových "pseudo dat").  Tím že nástroj automaticky poskytuje testovací data, která při modelování lépe odráží produkční prostředí a snižuje tak rizika spojená s nasazením aplikací. Podle HP zároveň dochází k výraznému zrychlení celého procesu až o polovinu a tím pádem i ke snížení  nákladů na vývoj a testování aplikací.

Výrazných úspor lze podle Andreje Koscheeva z HP dosáhnout zejména proto, že příprava dat pro testování je časově náročná a může zabrat až polovinu času vyhrazeného pro testy. Při manipulaci s velkými objemy dat bez strukturovaného řešení je také mnohem větší riziko lidské chyby.

 

HP Business Service Management 9.0

Virtualizace a cloud zvyšují složitost IT, či přesněji zhoršují zejména ve velkých podnicích jeho přehlednost. Nová verze HP Business Service Management 9.0 je nástrojem pro zkvalitnění provozu IT procesů, efektivní správu výkonu a dostupnosti aplikací v souladu s metrikami SLA. HP BSM podle výrobce dokáže filtrovat přebytečné  události  a automatizovat celý proces řešení událostí pomocí automatizačních nástrojů.

Centrálním rozhraním je jednotná konzole pro správu služeb, kde se scházejí všechny relevantní informace. Výhodou je run-time model, tedy monitorování služeb a infrastruktury v reálném čase, schopné okamžitě zobrazit případné změny aplikací a to bez ohledu na to zda běží na interní nebo externí infrastruktuře, ve fyzickém či virtuálním prostředí.

Jedná se tak o jedno z prvních řešení umožňující monitorování a správu hybridní IT infrastruktury v prostředí velkých podniků. Jeho součástí je mimo jiné podpora aplikací Web 2.0 pro snadnou výměnu informací mezi týmy a urychlují rozhodování. HP BSM 9.0 podle výrobce dokáže výrazně snižovat náklady na odstraňování problémů, zkrátit průměrnou dobu oprava a pomáhá zvyšovat celkovou produktivitu.

 

Zajímavá je Podpora přístupu z iPhone, která je podle HP důležitější než se na první pohled zdá. V tom si dovolíme nesouhlasit, důležitější než se na první pohled zdá by byla podpora Androidu.

Komentáře