Ohlasy Process World 2011

V berlínském hotelu Maritim proběhl na přelomu května a června další ročník konference Process World. Konference společnosti Software AG byla už tradičně zaměřena na oblast optimalizace a digitalizace podnikových procesů, byznys agility a na novinky v portfoliu Software AG.

Ohlasy Process World 2011


Letošního ročníku se zúčastnili návštěvníci z 54 zemí (největší zastoupení mělo kromě Německa poprvé Rusko s padesáti platícími účastníky). V úvodu konference představil CEO Karl Heinz Streibich příklady zákazníků, kteří díky procesním nástrojům ARIS dosáhli výrazných zlepšení v oblastech, jako jsou diferenciace produktů a služeb či spokojenost zákazníků (HSBC), transformace na procesní organizace a rychlejšího uvádění nových produktů (Kneipp) nebo zvýšení provozní výkonnosti a efektivity (Linde Group).

Streibich také představil koncept Agility Layer – mezivrstvy pro modelování procesů pomocí ARIS (ten získal Software AG po akvizici IDS Scheer). Ta by měla být cestou, jak mohou podniky i s tradičními aplikacemi a IT infrastrukturou dosáhnout poměrně rychle vysoké úrovně flexibility, neboť propojí proměnlivé obchodní modely s méně flexibilními podpůrnými aplikacemi – zároveň tak poskytne podnikům čas na postupnou výměnu starých aplikačních sil za novější flexibilnější podnikové systémy nebo umožní přenést funkce z aplikační vrstvy na čistě procesní úroveň.

Software AG se také věnoval novinkám souvisejícím s převzetím společnosti Terracotta. Akvizice umožní nabídnout inovativní řešení pro cloudy a dramaticky zvýšit výkonnost a škálovatelnost procesní platformy. Klíčovou roli by měla hrát zejména in-memory technologie, která je de facto standardem pro cache pro Java technologie používané ve velkých společnostech. Díky ní je možné dosáhnout až tisíckrát rychlejšího přístupu k datům než při použití klasické databáze, což umožní zvládnout větší projekty procesního modelování a řízení u dosavadních i nových zákazníků. Tyto projekty obsáhnou komplexní zpracování událostí (CEP), mobilní technologie, cloudy a virtualizaci. Akvizice také otevírá Software AG možnosti využít výhody rozsáhlé open source komunity, která je navázána na technologie Terracotta. Zákazníci budou mít k dispozici nejpokročilejší dostupné technologické řešení pro analýzu obrovského množství dat při vyšší efektivitě a nižších nákladech. Budou tak moci využít „živé“ a v reálném čase dostupné informace o jejich podnikání a získají lepší přehled a možnosti kontroly nad podnikovými procesy a provozem.

V průběhu konference byla oznámena i další akvizice – tou je britská společnost Metismo, která nabízí velice flexibilní a multifunkční platformu pro vývoj mobilních aplikací bez ohledu na typ či výrobce zařízení. Umožňuje návrh a vývoj aplikací a jejich automatické „přeložení“ do formátů různých mobilních platforem. Navíc data z mobilních zařízení, jako jsou například údaje o GPS nebo audio a video, mohou být integrována do korporátních aplikací organizací. Na jedné straně tak již nastavené podnikové procesy mohou reagovat na informace posílané z mobilních zařízení v reálném čase a na druhé mohou být řízeny a kontrolovány prakticky odkudkoli. Tato komplexní integrace dovolí mít „mobilní kancelář“ nezávislou na místě a čase. Dostupnost procesně řízených mobilních aplikací je dalším velkým krokem k plně digitálnímu podniku, který je řízen v reálném čase.

Software AG mimo jiné oznámil, že do roku 2015 se chce s využitím vlastních technologií stát první plně digitalizovanou (z procesního hlediska – pozn. red.) softwarovou společností. Mezi novinkami, na jejichž dalším rozvoji bude Software AG v nejbližší době pracovat, je pak například PI, tedy process intelligence – koncept, který nabízí podobné možnosti jako BI (business intelligence), ovšem v reálném čase.


Foto: © Robert Kneschke - Fotolia.com


Úvodní foto: Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 7/2011
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře