Optimalizace úložišť může zvýšit efektivitu celého IT

Dosažení efektivity je pro organizace vždy důležitým cílem, ale současná ekonomická recese a nové technologie, které se objevily během několika uplynulých let, daly organizacím nový podnět pro hledání efektivních řešení.

Optimalizace úložišť může zvýšit efektivitu celého IT


Jaké jsou nové technologie zaměřené na účinnost? Tržní trendy ukazují, že mezi technologie, které jsou stále populárnější a začínají obsazovat přední pozice na trhu ukládání dat, patří deduplikace, automatické vrstvení úložišť, thin provisioning a scale-out.

Deduplikace dat

Deduplikace dat je založena na jednoduché koncepci – odstranit duplicitní kopie stejných dat, aby se uvolnil úložný prostor a tím se také lépe využily dostupné prostředky. Technologie deduplikace dat v diskových polích dokáže v některých aplikacích ušetřit až 90 % úložného prostoru.

Deduplikace dat má mnoho podob a může být implementována různými způsoby. Může být souborově nebo blokově orientovaná, přičemž samotnou deduplikaci lze provádět dříve, než jsou data vstupující do úložného systému zapsána na disk (inline deduplikace), nebo později, až jsou data uložena do diskového pole (post-procesní deduplikace). Tyto implementace mohou značně záviset na datovém prostředí organizace.

Díky úsporám dosaženým deduplikací dat mohou uživatelé uložit do jednoho diskového pole více dat, což jim umožní využívat produkty déle než předtím a zvýšit návratnost investic při nákupu úložných zařízení. Postupné rozšiřování technologie deduplikace z drahých řešení pro velké firmy do základních nabídek produktů se stává přínosem také pro malé a střední firmy, které hospodaří s omezenými IT rozpočty.

Automatizované vrstvení úložišť (Storage Tiering)

Další významnou technologií zaměřenou na účinnost je automatizované vrstvení úložišť. Na rozdíl od technologií, jako je deduplikace, které přímo snižují množství dat uložených v diskovém poli, nabízí automatizované vrstvení úložišť pokročilou metodu alokace prostředků, která zaručuje efektivnější způsob využití úložných kapacit tak, aby byla nejčastěji používaná data co nejrychleji dostupná.

Vrstvení úložišť používají organizace již dlouhou dobu. Příkladem může být použití různých typů disků pro různé aplikace nebo použití magnetických pásek pro dlouhodobou archivaci dat. V minulosti se však procesy vrstvení prováděly manuálně, což vyžadovalo mnoho času a úsilí ze strany IT administrátorů. Dosáhnout výhod vyplývajících z vrstvení úložišť tak bylo pro organizace dost nákladné.

Automatizované vrstvení úložišť, které se u diskových polí stává stále rozšířenější funkcí, zlepšuje efektivitu díky značnému stupni automatizace procesů. Převádí mnoho úkolů z IT administrátorů na algoritmy vestavěné v úložném systému, které určují, jaké úložné prostředky budou přiřazeny datům v diskovém poli.

Úložné vrstvy se rozlišují podle vlastností úložných prostředků, například podle typů disků (SSD, SAS, SATA atd.) nebo použité RAID konfigurace. Důležitou součástí automatizovaného vrstvení úložišť je také automatická migrace dat, která přesunuje data mezi vrstvami na základě určitých kritérií, například stáří dat nebo četnost jejich využívání.

Mnoho řešení umožňuje také vrstvení na úrovni částí svazků – podsvazků (sub-volume nebo sub-LUN), což umožňuje ukládat data jednoho logického datového svazku (LUN) do několika různých úložných vrstev. Vrstvení na úrovni podsvazků může značně zvýšit efektivitu automatizované migrace dat, protože přenáší data napříč vrstvami po mnohem menších jednotkách.

Technologie automatizovaného vrstvení úložišť také prodlužuje životnost úložných řešení, redukuje potřebný prostor pro jejich instalaci a snižuje spotřebu energie. Ke snížení spotřeby přispívají také SSD disky, protože potřebují méně energie, než jiné typy disků.

Pomocí technologie automatizovaného vrstvení úložišť se také zjednoduší správa úložného systému. U tradičních úložných řešení bez technologie automatizovaného vrstvení musí IT administrátoři manuálně nakonfigurovat operace migrace dat a přiřadit aplikacím konkrétní paměťová média. Při automatizovaném vrstvení úložiště se mnoho z těchto operací provádí automaticky, což zjednodušuje správu a snižuje množství času, který tomu musí administrátoři věnovat. To vede také ke snížení nákladů na správu úložiště.

Thin provisioning

Thin provisioning nabízí větší efektivitu využití prostředků díky svému způsobu přidělování úložné kapacity diskového pole jednotlivým aplikacím. Tato technologie je známá již mnoho let, ale dosud dosud čekala na rozsáhlejší uplatnění na trhu.

Thin provisioning umožňuje přidělovat aplikacím velké množství virtuální úložné kapacity bez ohledu na aktuálně dostupnou fyzickou kapacitu. Při počátečním nastavení funkce thin provisioning nepřiděluje fyzicky kapacitu určenému datovému svazku a skutečný prostor se obsazuje až při zápisu dat. Tento způsob přidělování kapacity na vyžádání může optimalizovat využití úložných systémů a zjednodušit jejich správu a plánování kapacit. Navíc je možné zvyšovat kapacitu, aniž by to narušilo chod systému.

Funkce thin provisioning se výrazně liší od tradiční metody přidělování úložné kapacity, označované také jako full provisioning. Full provisioning obvykle přiděluje aplikaci větší úložný prostor, než aplikace momentálně potřebuje. Když se však tento prostor zaplní, může být pro přidělení další úložné kapacity zapotřebí aplikaci pozastavit. Jelikož nevyužitá kapacita přidělená aplikaci není dostupná jiným aplikacím, vede tento způsob přidělování k nehospodárnému provozu úložiště dat.

Technologie scale-out

Efektivita diskových polí může být ohrožena, když uživatelé potřebují rozšířit svoje řešení, aby získali vyšší výkon/kapacitu pro pokrytí zvýšených nároků na ukládání dat. Technologie scale-out, uplatňovaná převážně v řešeních vyšší třídy, nabízí efektivní způsob posilování výkonu a kapacity úložných systémů.

Dříve byla jedinou dostupnou možností při rozšiřování úložných systémů jejich náhrada novými systémy, aby se zvýšil provozní výkon, nebo přidání rozšiřujících boxů (označovaných také jako JBOD) k původnímu RAID systému, aby se zvýšila úložná kapacita. Výměna stávajících systémů může být velmi nákladná a časově náročná. Zvyšování kapacity přidáním rozšiřujících boxů pak bývá u většiny systémů omezeno maximálním počtem 100 až 200 disků.

Scale-out je technologie, která překonává jednorozměrné škálování a umožňuje uživatelům přidávat do existujícího virtuálního zásobníku úložných prostředků celé nové RAID systémy nebo rozšiřující boxy, aby byly zachovány dosavadní investice do úložného hardwaru. Díky technologii scale-out lze lineárně navyšovat výkon i kapacitu podle potřeb uživatele. U scale-out architektur jsou mnohem větší možnosti zvyšování kapacity, protože umožňují připojit až 1000 nebo dokonce i více disků. Nové systémy mohou být přidávány do existujícího virtuálního zásobníku za chodu, což znamená, že aplikace obsluhované virtuálním zásobníkem úložných prostředků nemusí být ani na okamžik přerušeny. Efektivita technologie scale-out se projevuje v různých aspektech, včetně ceny (není třeba měnit celý hardware), produktivity (škálování za chodu) a flexibility (nákup podle potřeby).

Autor působí jako Associate Director of Global Product Marketing ve společnosti Infortrend Technology.


Úvodní foto: © carlosgardel - Fotolia.com
Komentáře