Příznaky, které identifikují špatnou práci s klíčovými podnikovými informacemi

Společnost SAP sestavila žebříček příznaků, podle kterých mohou manažeři firem rozpoznat, že práce s informacemi v jejich firmě není na potřebné úrovni.

Příznaky, které identifikují špatnou práci s klíčovými podnikovými informacemi


„Současná ekonomická situace od manažerů vyžaduje schopnost přijímat rychlá rozhodnutí a okamžitě řešit vznikající problémy, jako je pokles odbytu určitého sortimentu, vzrůstající nákladovost nebo neekonomičnost jednotlivých oddělení. Řada firem přitom nemá vhodné prostředky, aby tyto problémy vůbec byla schopna včas zjistit," řekl Radomír Kolařík, generální ředitel SAP ČR. „Problémy v tomto směru zaznamenáváme hlavně u středně velkých firem, které už jsou příliš velké na to, aby měl management těsný kontakt s každodenní činností, ale ještě ne tak velké, aby bylo využívání nástrojů Business Intelligence běžnou součástí jejich procesů."

Vedení řady firem běžně dostává informace o fungování podniku v podobě excelových tabulek, jejichž příprava je ale časově náročná a informace nejsou proto k dispozici ihned, když jsou zapotřebí. Takové výkazy na vzniklé problémy v ekonomice podniku upozorňují pozdě a většinou také neumožňují zpětnou analýzu toho, kde přesně problém vznikl.

Společnost SAP identifikovala následující typické příznaky, podle kterých může management firmy rozpoznat, že pro efektivní řízení potřebuje sofistikovanější řešení Business Intelligence:

 

  • Různá oddělení mají „svou verzi" důležitých údajů, a jejich hodnoty se mezi sebou liší. Místo analýzy problému a hledání jeho řešení se tak pracovníci na poradách dohadují o to, čí údaje jsou správné.

 

  • Nelze provést detailní analýzu, protože některé dílčí údaje nejsou k dispozici. Společnost například ví, jaký zisk přinášejí jednotlivé její prodejny, ale není schopna identifikovat, jaké zboží se v nich nejlépe prodává.

 

  • Důležité informace nejsou po ruce, protože s nimi disponují jen určitá oddělení nebo pracovníci. Místo rychlé analýzy údajů je tak manažeři nejprve musejí složitě získávat.

 

  • Starší údaje nejsou kvalitně archivovány, není proto možné srovnávat vývoj údajů za několik posledních let. Často se při přípravě analýzy zjistí, že aktuální data jsou v příslušné tabulce, ale loňskou tabulku zpracoval pracovník, který již ve firmě není - a údaje jsou neznámo kde.

 

  • Malým i velkým problémům je věnována stejná pozornost, protože manažeři nemají nástroje, jak identifikovat události s nejzásadnějším dopadem na fungování firmy a její výsledky. Často se stává, že problematický projekt je odhalen až tehdy, když se výrazně zpozdí nebo je zásadně překročen jeho rozpočet - a je tedy pozdě na efektivní řešení.

 

 

Komentáře