Produktová řada systémů KODYS využívajících čárový kód a RFID

Pokud využíváte systémy automatické identifikace, je pravděpodobné, že společnost KODYS znáte, neboť není mnoho firem v ČR, s kterými jsme za dobu naší 18leté existence neobchodovali.

Produktová řada systémů KODYS využívajících čárový kód a RFID


Naše portfolio produktů a služeb se ale spolu s trhem vyvíjí, a mohlo by být tedy zajímavé napsat něco o novinkách. Novinkou č.1 je ucelená produktová řada systémů KODYS.

Někteří z Vás možná znají KODYS jako dodavatele nebo distributora hardwaru, tiskáren čárového kódu, mobilních terminálů nebo snímačů. V tom se na nás můžete spolehnout i nadále. Posun v nabídce KODYSu je však v posledních letech v komplexnosti dodávek a zaměření na poskytování ucelených řešení využívajících čárový kód či RFID. Signály od našich zákazníků jsou takové, že raději využijí komplexní službu jediného spolehlivého systémového integrátora. Naše zakázky pak zahrnují dodávky software, hardware, vývoj, implementaci bezdrátové sítě, konzultace, servisní služby i dodávky etiket či karet, atd.

Novinkou loňského roku je naše nabídka hotových řešení, která oproti řešením čistě zakázkovým šetří čas i kapsu zákazníka. Jedná se o zmíněnou produktovou řadu systémů KODYS. Ačkoliv tyto systémy najdou uplatnění v různých prostředích - v logistice, zásilkových službách, státní správě, obchodní či servisní činnosti, zdravotnictví apod., jejich pojicím prvkem jsou použité technologie. Systémy od KODYSu využívají některou z metod automatické identifikace - čárový kód nebo RFID a mobilní terminály pro přenos dat pomocí bezdrátové komunikace. Všem systémům jsou též společné jejich přínosy pro zákazníka - zrychlení pracovních procesů, eliminace chyb vlivem lidského faktoru díky automatizovanému přenosu dat, zavedení dosledovatelnosti, přehled v reálném čase, atd. Alespoň v kostce bych Vám ráda představila řešení KODYS:

K.asset - evidence majetku
K.asset
, systém pro evidenci a inventarizaci hmotného majetku s využitím čárového kódu či RFID, je vhodný pro organizace jakéhokoliv zaměření. Jednotlivé položky majetku jsou označeny trvanlivou etiketou s čárovým kódem, inventárním číslem a názvem. K.asset může fungovat jako nadstavba již užívaného informačního systému (data jsou z tohoto systému importována), nebo může sloužit přímo jako jediná, „kmenová" evidence. Zkušenosti ukázaly, že systém dokáže zrychlit inventury 2 až 3 krát, a to při podstatném snížení chybovosti.

K.manufacturing - Evidence výrobních operací
Jedná se o automatizaci pořizování dat potřebných pro dosledovatelnost produkce K.manufacturing je založen na jednom ze způsobů automatické identifikace, čárových kódech nebo RFID. Data z výroby jsou tak shromažďována během výrobních procesů na pracovních stanicích napojených na serverovou část systému. To umožňuje vedoucím sledovat rozpracovanost jednotlivých výrobních dávek v reálném čase a patřičně reagovat.
K.manufacturing vede k úsporám zrychlením toku informací z výroby do ERP systému. Díky dosledovatelnosti pomáhá systém eliminovat reklamace a zmetkovost - u každé výrobní operace pomůže odhalit případný slabý článek, umožní též sledování výkonnosti jednotlivých pracovníků a poskytne podklady pro personální práci. Eviduje se též posloupnost operací dle technologického postupu, ale např. i materiál od jakého výrobce byl na kterém výrobku použit.

Systém řízeného skladu - K.wms
K.wms je ucelené řešení pro evidenci a optimalizaci práce a toků zboží ve skladech menšího a středního rozsahu (pro větší sklady nabízíme systém Accellos WMS). Díky K.wms sklady dosahují zrychlení všech procesů, úsporu úložného prostoru, možnost zrychlení cyklu objednávek. Důležitá je též eliminace pochybení vlivem lidského faktoru.

Evidence rozvozu zásilek - K.parcel

Určeno pro „Post and Parcel Services" a další firmy zabývající se přepravou zásilek a jejich doručením. K.parcel využívá moderních technologie, jako je přenos dat s využitím služeb mobilních operátorů a GPS. Mobilní terminály umožní zlepšit komunikaci s kurýry. Dispečink získá přehled o poloze zásilky a z toho vyplývá výrazné zlepšení kvality zákaznického servisu. Integrace přenosu hlasu a dat snižuje kapitálové a provozní náklady.

 

 

Systém pro pracovníky v terénu - K.field

Určeno pro: utilities, terénní pracovníky - techniky, pracovníky odečtů, mobilní obchodníky, doplňování zboží v automatech, obchodech, atd. K.field využívá mobilní terminály Motorola s operačním systémem Windows Mobile. Základem systému K.field je PC aplikace, ve které zodpovědní pracovníci zadávají data, využívané techniky při práci s terminálem v „terénu". Pracovníci v terénu se o přidělené práci mohou dozvědět okamžitě prostřednictvím on-line spojení, případně v dávce na centrále. Operátoři pomocí mobilních terminálů zadávají údaje o doplňovaných automatech, opravovaných strojích či odečtených měřidlech.

Hlasem řízený sklad - K.voice

Zvládnout více práce za stejný čas umožní skladníkům zavedení systému K.voice využívajícího technologii hlasového rozpoznání. K.voice můžete integrovat do jakéhokoliv IS. Při práci ve skladu jsou skladníci naváděni hlasem ze sluchátek a odpovídají též hlasově do mikrofonu v náhlavní sadě. Hlasový terminál na opasku je propojený s náhlavní sadou a bezdrátově s informačním systémem. Personál se nezdržuje braním terminálu do ruky a potvrzováním na displeji či klávesnici.

Do produktové řady řešení KODYSu se ještě řadí systém K.collect - systém pro sběr dat a Mobilní informační systém pro policii K.patrol. Přečtěte si také podrobné informace o řešeních KODYS na www.kodys.cz/reseni a nezapomeňte se podívat na www.kodys.cz/reference, kde se dozvíte o některých našich implementacích, včetně názorů našich zákazníků.

Komentáře