Sociální trendy v BI

Chceme, aby nástroj, který nám dodáte, byl flexibilní jako Excel, dostupný přes prohlížeč a vypadal asi jako Google nebo Facebook, zkrátka jak jsem zvyklý!

Sociální trendy v BI


"A nezapomeňte, že všechny tyhle věci jsou zadarmo nebo skoro zadarmo oproti vašim cenám, tak se snažte!"

Tak nějak vypadá požadavek typického dnešního zákazníka. A my? My máme problém, protože všechny „dospělé” BI platformy nestíhají aktuální trendy. Ano, rozumíme tomu, že je zcela něco jiného být klasickým výrobcem softwaru než poskytovatelem SaaS, ale rozdíl je již příliš propastný a bohužel naše zákazníky to pramálo zajímá. Chceme se tedy s vámi podělit o jeden z našich postřehů, kde vzniká prostor pro nové myšlenky a nové přístupy ke klasické problematice.

Podniková komunikace o výstupech z BI

Většina expertů v podnikovém prostředí tráví nezanedbatelnou část své pracovní doby zodpovídáním stále stejných dotazů: zaměstnanci kontrolingu svým kolegům (zejména managerům) stále dokola pomáhají interpretovat finanční reporty, lidé z IT oddělení pořád odpovídají na e-maily a telefony, ve kterých se lidé málokdy ptají na něco nového. Diskuze o významných podnikových dokumentech probíhá pomocí e-mailu. I pokud e- -mail dostanou všichni, kdo se k věci mají vyjádřit (povede se málokdy), je těžké takové konverzace později dohledat (nebo si vůbec vzpomenout, že by tam mohlo být něco užitečného).

Souhrnně řečeno, lidé tráví hodně placeného času tím, že hledají informace, ptají se nebo odpovídají na již mnohokrát zodpovězené otázky, případně píší dokumenty, které už někde existují. Nováčci často nenajdou důležité dokumenty natož diskuze o nich, protože ty jsou všechny uvězněny v e-mailech služebně starších kolegů. Když kolega mazák změní zaměstnavatele, firma je o know-how chudší a o jeden problém bohatší.

Sociální BI jako lék na popsané neduhy

Nejedná se o řešení zaměřené na chudší organizace, ale o typ BI, který zlepšuje popsanou situaci prostým, ale účinným způsobem: nesdružuje jenom data a reporty, ale i dokumenty (či vysvětlení v nich použitých pojmů) a další nestrukturované informace. Je v něm navíc možné reporty komentovat nebo o nich vést diskuze a vše snadno (full-textově) najít. Rozdíl proti e-mailu je zásadní – když se zde na něco zeptáte, otázka i odpověď experta budou přístupné všem oprávněným uživatelům. Klesá tedy procento pracovní doby, kdy experti reagují na notoricky se opakující témata.

Tím místem, kam se vše ukládá, kde se hledá a komentuje, je znalostní báze postavená na „wiki” přístupu. Báze by měla obsahovat i kvalitní byznys slovník, jehož prostřednictvím vznikají, schvalují se a publikují vysvětlení pojmů z reportů, formulářů a jiných dokumentů. Výše zmínění pracovníci kontrolingu pak dostávají méně dotazů, co znamená to či ono na nějakém výkazu, IT nemusí dokola vysvětlovat, co se míní divnými zkratkami v záhlaví reportů apod.

Závěrem…

Vzali jsme si na mušku jednu, ale významnou oblast, která svým způsobem redefinuje BI: nestavme izolovaný systém publikace reportů, ale prostředí pro sdílení a spolupráci, kde je možné si vyměňovat informace o tom, jak a kdo s reportem pracuje, jak se na něj dívá a co v něm vidí s možností dát reportu známku, okomentovat ho a poslat vzkaz tomu, kdo má report na starost atd. Důležité však není to, co píšeme, ale fakt, že někteří již přistoupili k činům a dosahují zajímavých výsledků – uvedu dvě koncepčně odlišné, ale zajímavé vlaštovky.

gooddata.com – instantní BI platforma vykazující všechny atributy web 2.0 trendů, fungují jako „cloudbased” SaaS poskytovatel.

semantacorp.com – BI & Social software specialisté, kteří namixovali zajímavý koktejl schopný se přisát na téměř libovolnou platformu a udělat z ní to, o čem píši.

 

Autor pracuje ve společnosti Reporters.

Komentáře