Informační systémy pro výrobní podniky v ČR (2. díl)

Můžete patřit mezi výrobní podniky, pro které je informační systém samozřejmost, nebo taky ne. V možnostech jeho využití se oproti konkurenci můžete propastně lišit.

Informační systémy pro výrobní podniky v ČR (2. díl)


První díl

Měl by se IS přizpůsobit výrobě, nebo výroba IS? Proč a kdy se IS vyplatí nasadit a do jaké míry se vypořádávají s trendy ve světě IT?

Na míru, univerzál, nebo univerzál na míru?

Jednou z prvních otázek, kterou si pokládá výrobní podnik, jenž se rozhoduje pro nasazení nebo inovaci informačního systému, je volba univerzálního nebo oborově orientovaného řešení. Primárním doporučením budiž reference dodavatelů v odvětví, kde má být systém nasazen, jelikož Pavel Bláhovec tvrdí, že „globální společnosti, jako je IFS, mají mezi svými zákazníky nasazení ve velmi mnoha oborech. To potvrzuje, že ačkoliv se jedná o systém univerzální, má schopnost naplnit velmi specifické oborové požadavky.“ Milan Černý myšlenku vyloženě specializovaného řešení u větších firem v podstatě zavrhuje: „V případě Oraclu jsou i oborově orientovaná řešení pouze specificky nastavené universální IS.“

TD-IS ale ve specializaci věří. „Specializujeme se na výrobní společnosti z oboru strojírenství, kovovýroby, výrobu dílů pro automobilový průmysl, a to jak z plastů, tak kovů. Každá výroba má svá specifika a žádný ze zákazníků nemá řešení stejné – kromě základu,“ říká Lenka Medková. Také Vladimír Bartoš doporučuje se při výběru orientovat na systémy specializované pro daný průmyslový obor. Potvrzuje i význam referencí: „Komunikace s IT dodavatelem pak bude snazší, implementace bude rychlejší, podpora vašich podnikových procesů funkcionalitou systému bude vyšší a riziko nedorozumění naopak menší.“

výroba, továrnyCo do přizpůsobení se výrobci informačních systémů shodují, že obecně dnes není možné tlačit zákazníka do redesignu interních procesů jen proto, aby se dobře provázaly s IS. „V zásadních procesech nelze přizpůsobovat výrobu informačnímu systému. Proto je ABRA plně konfigurovatelná a v oblasti výroby prakticky nemá omezení. Na druhou stranu jistě je mnoho postupů, kterým se výrobce může přizpůsobit informačnímu systému, aniž to pro něj znamená komplikaci. V takovém případě doporučíme změnu pracovního postupu na úkor zbytečné realizace úpravy ERP,“ ukazuje možné varianty Martin Bok.

Dodavatelé ERP cítí potřebu se klientovi přizpůsobit, k čemuž je tlačí i změny v ekonomice, sílící konkurence a rostoucí nároky zákazníků. Pavel Bláhovec přitom upozorňuje, že ne vždy má smysl se za každou cenu přizpůsobovat klientovi: „Toto respektujeme a umožňujeme zákazníkům změny procesů v IFS aplikacích tak, aby dokázali stejně agilně na tyto změny reagovat. Vždy se však velmi pečlivě zvažuje, nakolik jde pouze o zvyklost uživatelů/firmy nebo o potřebu změny procesů z důvodu být konkurenceschopnější. Proto tyto změny doporučujeme pouze v oblastech, které jsou core byznys zákazníka, a nikoliv v podpůrných procesech. Ty jsou vyladěny pro maximální efektivitu u 2 000 dalších zákazníků, a proto je doporučujeme zachovat a přizpůsobit se jim.“

Milan Černý pak říká, že obojí je možné: „V případě, že je třeba zachovat nějakou specifickou konkurenční výhodu zabezpečovanou nestandardními procesy, tak zcela jistě přizpůsobujeme IS zákazníkovi.“ Dodává však, že přizpůsobování v případě Oraclu často znamená jen odlišné nastavení, nikoli úpravy kódu. Vladimír Bartoš uvádí, že Minerva pro svůj IS i reengineerig procesů zákazníka využívá znalostní bázi o světových trendech a standardech v podnikových procesech. „Pokud však narazíme na specifickou výhodu klienta nebo na problém, který nelze překlenout jinak, dokážeme cokoli v systému QAD doprogramovat nebo přebudovat,“ doplňuje.

Cloud, zaklínadlo dneška

Trendy, které prostupují napříč celým IT, se jeho jednotlivým segmentům zcela nevyhýbají. U podnikových systémů tomu není jinak, zákazníci na tomto trhu jsou však podle Pavla Bláhovce stále ještě konzervativní: „Cloud i mobilita jsou velmi skloňované, ale mezi našimi zákazníky v segmentu středně velkých a velkých výrobních firem je velmi vysoká míra konzervativnosti. Diskuze kolem umístění ERP v cloudu probíhá hodně často, ale téměř vždy vítězí standardní způsob nasazení.“

Jako první se v cloudu začaly objevovat například CRM a pouze některé součásti velkých informačních systémů. Proto asi nebude překvapením, že u výrobních podniků se přístup neliší. „Ano, cloud je sílícím trendem, zejména v případě menších podniků,“ potvrzuje Milan Černý.


Úvodní foto: © branex - Fotolia.com

Vyšlo v CIO Business World 7/2012
Časopis lze koupit se slevou 20 %

Komentáře