Společnost Compas automatizace posiluje péči o zákazníky nasazením nového CRM

Firma, která dodává řešení průmyslové automatizace a výrobní informační systémy MES, výrazně zvyšuje kvalitu péče o své zákazníky nasazením nového CRM systému. Zvolila řešení Microsoft Dynamics CRM nasazené společností CCV Informační systémy.

Společnost Compas automatizace posiluje péči o zákazníky nasazením nového CRM


Česká společnost Compas automatizace podporuje s pomocí CRM (Customer Relationship Management) systému veškeré obchodní procesy a marketingové aktivity s cílem kvalitněji a efektivněji komunikovat se svými zákazníky. Při výběru byla důležitým kritériem také schopnost integrace CRM se systémem pro řízení dokumentů (DMS), systémem pro řízení zakázek společnosti a s telefonní ústřednou. Proto zvolila řešení Microsoft Dynamics CRM ve verzi 2013.

Integrace s telefonní ústřednou

Celá společnost využívá ke komunikaci se zákazníky telefonní ústřednu. Specifikem projektu proto byla integrace s ústřednou tak, aby CRM systém zajišťoval propojení informací a na základě dat ze CRM zobrazoval uživatelům přímo na obrazovku, kdo volá. Uživatelé pak mají možnost zadat informace o příchozích i odchozích hovorech, které se uloží zase přímo do CRM. Rovnou z dat CRM také vyhledávají, komu je třeba volat. Komunikace se zákazníky je tak rychlá, přehledná a dohledatelná, bez jakékoli duplicity zadávání dat.

Zatímco marketingový proces byl nově připraven s nasazením systému, obchodní proces zůstal stejný. V CRM je veden od evidence příležitostí, přes instalaci zařízení u zákazníka až po ukončení samotné realizace. Vedení firmy tak získalo dobrý přehled nad vývojem zakázek. Zajímavostí z hlediska marketingových procesů je třeba využití funkce integrovaných map pro jednoduchou automatizaci identifikace potenciálních zájemců s pomocí označení budov z leteckých snímků.

Výhody pro všechny strany

Přínosy projektu byly definovány už na začátku projektu. Pro vedení společnosti je důležitým přínosem nejen kontrola nad veškerou operativní komunikací se zákazníky z různých úrovní vedení projektů, ale například i efektivnější rozhodovací procesy pro další zlepšování péče o zákazníky. Z pohledu uživatelů CRM je přínosem zlepšení otevřené informovanosti o všech zákaznících, eliminace vedení duplicitních informací, snadnější zastupitelnost jednotlivých pracovníků a také výrazně efektivnější sdílení informací mezi pracovníky. Systém posílil bezpečnost vedení zákaznických informací. V neposlední řadě je pak přínosem schopnost systému auditovat a vyhodnocovat veškeré probíhající procesy.

„Projekt probíhal v úzké spolupráci realizačního týmu a uživatelů na naší straně. Díky tomu jsme měli možnost rovnou ovlivňovat probíhající vývoj. Systém je tak po ukončení realizace uživatelsky přívětivý a přizpůsobený k efektivnímu využívání,“ říká Vlastimil Braun, jednatel společnosti Compas automatizace a dodává: „Nasazení CRM nám umožňuje lépe budovat a řídit vztah s našimi zákazníky, koordinovaně komunikovat, znát jejich priority a udržovat individuální přístup, což bylo před nasazením nového systému, i přes naši maximální snahu, jen těžko realizovatelné. Navíc nyní rovněž můžeme lépe plánovat, a to nejen v oblasti zákaznických projektů.“


Úvodní foto: © S.John - Fotolia.com
Komentáře