Více než 80 % velkoobchodních odběratelů Assa Abloy zapojeno do elektronické výměny dat

Více než 80 % velkoobchodních odběratelů si předává elektronicky svá obchodní data se společností Assa Abloy, předním výrobcem uzamykatelných dveřních systémů jako FAB, Abloy nebo Yale.

Více než 80 % velkoobchodních odběratelů Assa Abloy zapojeno do elektronické výměny dat


Umožnila to první fáze implementace elektronické datové výměny EDI, realizovaná společností CCV Informační systémy. Potvrdila se tak vysoká míra EDI penetrace v rámci obchodních řetězců a hobby marketů, jež v současnosti běžně využívají v rámci komunikace více než tucet různých elektronických zpráv (dokladů).

Rozvoj EDI řešení od velkých až po malé

Na svou dosavadní pozitivní zkušenost s komplexní elektronickou datovou obchodní výměnou s několika retailovými řetězci úspěšně navázala společnost ASSA ABLOY, která se rozhodla v rámci dalšího rozvoje zapojit všechny své odběratele do EDI (Electronic Data Interchange – elektronická výměna dat). V první fázi došlo k oslovení 35 velkoodběratelů, z nichž se pro elektronické propojení rozhodlo více než 80 %, což znamená významnou úsporu spojenou s využitím bezpapírových procesů. Potvrdila se tak velmi vysoká míra penetrace EDI, které je de-facto standardem pro výměnu obchodních dokladů mezi velkými obchodními subjekty. V rámci druhé etapy se ASSA ABLOY zaměří na elektronickou komunikaci s dalšími odběrateli.

Odběratelé volí komplexní službu s procesními výhodami

Poskytovatelem celého řešení se pro ASSA ABLOY stala společnost CCV Informační systémy, která oslovila vybrané obchodní partnery a nabídla velkoobchodním odběratelům dvě možnosti, jak zprovoznit EDI komunikaci. První bylo prostřednictvím clearingového centra EDI Orion, umožňující přímé propojení s podnikovým ERP systémem. Druhou pak bylo webové řešení pro případ, že by podnikový systém integraci neumožňoval.

„Skutečnost, že většina odběratelů dala přednost integrovanému řešení, které s sebou nese všechny výhody spojené s EDI, svědčí o jejich pozitivní připravenosti na zavedení strukturované elektronické komunikace podle mezinárodních standardů,“ uvedl David Reichel, ředitel divize eBusiness společnosti CCV Informační systémy.

Implementace EDI a správa produktových dat v jednom

„Pro další rozvoj EDI jsme zvolili prověřeného poskytovatele. Ten nám zajišťuje v rámci Orion eKatalogu také elektronickou správu produktových dat. Díky tomu si mohou odběratelé jednoduše objednávat naše produkty, o kterých mají kompletní informace a jsou v objednávce vždy jasně identifikovány,“ říká Michal Říha, Business Unit Manager ve společnosti ASSA ABLOY, a dodává: „Rozšíření elektronické komunikace mezi další partnery nám opět urychlí tok dokumentů a zároveň sníží chybovost v objednávkách a fakturách, což nám přinese zvýšení kvality a efektivity práce zejména v oddělení zákaznického servisu.“

Datová výměna v rámci Orionu

Komplexní řešení celého projektu, od úvodní analýzy až po konzultace s dodavateli informačních systémů, zajistila společnosti CCV Informační systémy. Základem se stalo tuzemské clearingové centrum Orion, které provádí překlad zpráv, jejich distribuci mezi obchodními partnery a taktéž důvěryhodnou elektronickou archivaci. Jeho služby v současné době využívá více než 1 000 společností. Jeho prostřednictvím si každý měsíc přenesou více než dva miliony zpráv.


Úvodní foto: © Andrea Danti - Fotolia.com
Komentáře