Případová studie: Implementace informačního systému společností K-PROTOS

Společnost K-PROTOS a.s. poskytuje služby v oblasti výroby, montáží oprav, údržby a kontroly strojního zařízení a petrochemických jednotek a rovněž provozuje svářečskou školu. Koncem roku 2003 provedla výběrové řízení na nový Podnikový Informační Systém (ERP), který by nejlépe vyhovoval požadavkům na spolehlivý a perspektivní systém, který ještě více zkvalitní řízení a organizaci práce.

Případová studie: Implementace informačního systému společností K-PROTOS


Společnost K-PROTOS a.s. poskytuje služby v oblasti výroby, montáží oprav, údržby a kontroly strojního zařízení a petrochemických jednotek a rovněž provozuje svářečskou školu. Koncem roku 2003 provedla výběrové řízení na nový Podnikový Informační Systém (ERP), který by nejlépe vyhovoval požadavkům na spolehlivý a perspektivní systém, který ještě více zkvalitní řízení a organizaci práce.

V prosinci 2003 byl definitivně zvolen produkt společnosti J.K.R. spol. s r.o., systém BYZNYS Win. Pracovníky dodavatele byla následně provedena analýza možnosti nasazení systému vzhledem k požadavkům zákazníka a shrnuta v tzv. Předimplemetačním protokolu.

Vzhledem k rozsáhlosti instalace se základních požadavků, které povedou k úspěšné implementaci ukázalo být hned několik. Prvním krokem k úspěšnému zavedení systému bylo navržení a následné sloučení dvou doposud samostatných pracovišť v Kralupech nad Vltavou a Neratovicích. Základem databáze se tak stala agenda v Kralupech do které byla převedena a sloučena pomocí převodových můstků především skladová agenda, využívána doposud pracovištěm Neratovice. K samotné práci s novým systémem byla pak využita kombinace standardního síťového provozu v Neratovicích s variantou terminálového provozu v Kralupech nad Vltavou.

Celá případová studie:

Komentáře