Případová studie: Implementace VoIP ve firmě JOYCE ČR, s.r.o.

Přečtěte si případovou studii o tom, jak firma JOYCE ČR, s.r.o. přešla z klasické ISDN ústředny na VoIP řešení značky WELL.

Případová studie: Implementace VoIP ve firmě JOYCE ČR, s.r.o.


Důvodem zavedení IP telefonie byla nedostatečnost stávající ústředny, potřeba nových funkcí a očekávaná úspora nákladů. Ve studii je popsán výchozí stav, plán implementace, kroky implementace, přínosy řešení i finanční analýza řešení.

Komentáře