Případová studie: SIEMENS HiPath v justičním areálu Na Míčánkách

Případová studie: SIEMENS HiPath v justičním areálu Na Míčánkách
Justiční areál Na Míčánkách je sídlem čtyř obvodních soudů a obvodních státních zastupitelství. Komplex vznikl spojením rekonstruovaného objektu neorenesančních kasáren a nové moderní sedmipodlažní budovy o půdorysu 80 × 90 m. Na celkovéploše 49 210 m2 najdeme 98 soudních síní a odpovídající počet kanceláří pro jednotlivé soudy a zastupitelství.

Případová studie společnosti SIEMENS popisuje řešení HiPath, které bylo využito pro vybudování jednotné infrastruktury pro přenos dat i hlasu s využitím VoIP technologie.

Komentáře