10 Gb/s pro přírodní vědy i letecký průmysl

10 Gb/s pro přírodní vědy i letecký průmysl


Sun Microsystems a Boeing představily architekturu, která umožní organizacím nesmírně rychle shromažďovat, zpracovávat a ukládat obrovské objemy dat.

Řešení, které bude schopno dlouhodobě zpracovávat data rychlostí vyšší než 10 Gb/s, má podpořit analýzu a sdílení dat v rámci rozhodovacích procesů v nejrůznějších sektorech včetně státní správy, přírodních věd, energetiky, školství, leteckého průmyslu, médií a zábavy.

10 Gb/s je ekvivalentem zpracování 250 kopií celého Shakespearova díla nebo 125 rentgenových snímků hrudníku za sekundu. Tato architektura řeší výpočetní nároky různých datově náročných úkolů, například operativního zpravodajství a sledování, analýzy a předpovídání epidemiologických trendů, analýzy poruch letadel a lodí, prediktivního řízení silničního provozu, předpovídání počasí a chování oceánů nebo virtuálního navrhování.

Mezi cílové aplikace 10gigabitové technologie patří experimentální analýza a simulace ve vědeckých oborech, jako je fyzika vysokých energií, modelování klimatu, seizmologie, astronomie, lidská genomika a vývoj nanometrických elektronických přístrojů.

Spolupráce nám umožní poskytovat našim odběratelům geoprostorové a zpravodajské snímky rychleji, ekonomičtěji a ve vyšším rozlišení než kdy v minulosti,“ řekl Brian Knutsen, ředitel Boeing Mission Systems, centra Boeingu pro sběr dat, zpracování snímků a archivaci. „Boeing se i po 50 letech ve službách Národního úřadu pro geoprostorové zpravodajství (NGA) stále drží závazku vůči této důležité komunitě zákazníků.

Architekturu tvoří následující komponenty:

  • server Sun Fire E25K,
  • diskové úložiště Sun StorageTek Flexline FLX380,
  • přepínač Cisco 9509 Fiber Optic Director,
  • operační systém Solaris,
  • software Sun StorageTek QFS pro vysokorychlostní přístup k datům,
  • Tivoli SANergy pro simultánní čtení a zápis dat,
  • Boeing Mission Systems Integration Services,
  • Sun Professional Services.
Komentáře