Autodesk uvádí lokalizovaný Revit Architecture 2009

Autodesk uvádí první plně lokalizovanou verzi řešení Revit Architecture na českém trhu. Autodesk tímto ukazuje důležitost českého trhu a technologie Revit využívající metodu BIM (Building Information Modelling).

Autodesk uvádí lokalizovaný Revit Architecture 2009


Autodesk uvádí první plně lokalizovanou verzi řešení Revit Architecture na českém trhu. Autodesk tímto ukazuje důležitost českého trhu a technologie Revit využívající metodu BIM (Building Information Modelling).

Společnost současně ohlašuje vznik webového projektu svobodaprostoru.cz. Stránky www.svobodaprostoru.cz, určené českým architektům a studentům architektury, přinášejí celou řadu informací včetně kompletního přehledu volně přístupných workshopů k softwaru Revit, přehledu praktických zkušeností zákazníků Autodesku, nabídky 30denní verze programu zdarma, informací o soutěži Revit Open a dalších.

Plně lokalizovaný software Revit Architecture je doplněn o obsah reflektující české specifické normy, standardy a zvyklosti. Architekti a stavební projektanti tak mají již od první chvíle podklady pro stavební dokumentaci, která je přizpůsobená českým normám a požadavkům. Metoda BIM představuje integrovaný proces postavený na koordinovaných, spolehlivých informacích o projektu, počínaje návrhem, přes konstrukci až po provozní operace. S pomocí metody BIM mohou architekti, inženýři a konstruktéři snadno vytvářet plně koordinovanou stavební dokumentaci obsahující digitální projektové informace. Tyto informace poté využívají pro přesnější vizualizaci, simulaci a analýzu výkonu, vzhledu a nákladů a to jim umožňuje spolehlivě dodat projekt rychleji, ekonomičtěji a se šetrnějším dopadem na životní prostředí.

„Investice do technologie Revit v ČR dokladuje skutečnost jak je český a slovenský trh pro Autodesk důležitý. Revit vnímáme jako zásadní nástroj pro metodu BIM. Metoda BIM, kterou Autodesk začal využívat jako první, je převratná technologie, kterou v současné době využívá většina předních světových architektonických studií a stavebních společností,” říká Patrik Minks, obchodní manažer pro oblast stavebních řešení ve firmě Autodesk. „Revit v české verzi přináší architektům a stavebním projektantům přínosy v podobě zvýšení produktivity, možností sustainable designu a snazší komunikace mezi jednotlivými profesemi.“

„V přímé souvislosti vznikl v České republice nově projekt svobodaprostoru.cz, který představuje novou platformou komunikace řešení Revit Architecture,“ dodává P. Minks. „Každý si přeje, aby zhmotnění jeho vizí a snů bylo co nejsvobodnější. Oproštěné od kompromisů a plné nových nápadů. My v Autodesku chceme, aby projekty, o nichž sní architekti, designéři i jejich klienti, vznikaly snadno, lehce a za pomoci těch nejmodernějších nástrojů. 3D modelování pomocí Revitu s sebou přináší nové a obrovské možnosti. Proto jsme vytvořili stránku, kde vládne svoboda prostoru.“

Svobodaprostoru.cz je webová stránka rozdělená do několika hlavních sekcí, které jsou pravidelně aktualizovány. Návštěvníci zde, kromě přehledu všech dostupných workshopů k softwaru Revit dostupných zdarma, najdou také zkušenosti ostatních zákazníků, kteří již Revit používají. Architekti si zde navíc mohou objednat zkušební třicetidenní verzi programu Revit zdarma, studenti a čerství absolventi pak mají možnost stáhnout kompletní podklady pro registraci do soutěže Revit Open. Více na: www.svobodaprostoru.cz.

Revit představuje technologii, která umožňuje architektům, konstruktérům a investorům pochopit a analyzovat projekt ještě v jeho rané fázi a provádět změny s minimálními náklady. Jednou z možností, jak stavět budovy a domy méně náročné na přírodní a energetické zdroje, je využívání moderních designových technologií. Je potřeba vycházet z toho, že zatímco ve fázi návrhu budovy je možnost ovlivňovat její konečnou podobu a funkci maximální, ve fázi výstavby je tato možnost téměř nulová. Druhou zákonitostí je to, že náklady na jakoukoliv změnu s postupem projektu neúprosně rostou.

Jedním z přínosů platformy Revit vedle zvýšení produktivity a snadné komunikace mezi jednotlivými obory je tzv. sustainable design neboli trvale udržitelné navrhování. „Sustainable design představuje navrhování respektující principy trvale udržitelného rozvoje. V praxi to znamená, že již ve fázi návrhu výrobku, či budovy lze zjistit, kolik se spotřebuje materiálu, kolik energie se vydá na provoz, a jak celkově se zatíží životní prostředí. Existuje vždy varianta, jak tvořit či budovat s minimálními dopady, přičemž pomocí BIM lze na základě stanovených hraničních podmínek ideální návrh vytvořit,“ dodává P. Minks.

Komentáře