CA Software Compliance Manager pro sledování softwarových licencí

Společnost CA představuje produkt CA Software Compliance Manager. Jedná se o nově vyvinutý modul, který má organizacím pomoci při správě rizik spojených s dodržováním licencí k softwaru.

CA Software Compliance Manager pro sledování softwarových licencí


Společnost CA představuje produkt CA Software Compliance Manager. Jedná se o nově vyvinutý modul, který má organizacím pomoci při správě rizik spojených s dodržováním licencí k softwaru a snížit náklady na IT způsobené neefektivní správou softwarových licencí.

Podniky, které spravují softwarové licence manuálně a nekonzistentně, se vystavují zvýšenému riziku v důsledku používání neopakovatelných procesů. Produkt CA Software Compliance Manager má organizacím pomoci vytvořit udržitelné a neustále probíhající procesy, které mají za cíl zajistit shodu s licencemi.

„V současné době se organizace při správě softwarových licencí a zajišťování jejich dodržování potýkají s mnoha problémy. Inventarizační nástroje například nerozlišují mezi freewarem a licencovaným softwarem, dále existuje příliš mnoho rozdílů mezi způsoby popisu softwaru v inventárním přehledu, licenční smlouvě a v evidenci nákupů,“ říká Brian Bell, viceprezident a generální ředitel divize pro správu služeb ve společnosti CA. „Tyto potíže musejí organizace často řešit tím, že například platí za více licencí, než je nutné, jen aby se vyhnuly pokutám a riziku, že budou obviněny z nedodržování licencí. Produkt CA Software Compliance Manager má firmám pomoci získat informace o softwarových licencích nezbytné k tomu, aby bylo možné zajistit dodržování těchto licencí, a to bez zbytečných nákladů.“

Produkt CA Software Compliance Manager je plánovaným přírůstkem k řadě produktů pro správu IT (CA IT Asset Management). Bude obsahovat funkce zaměřené na řešení problémů spojených s dodržováním softwarových licencí. Mezi tyto funkce patří:

  • Nástroj pro zajištění shody – přiřazuje licence k nalezeným softwarovým prostředkům, pomáhá určit stav licencí a optimalizuje jejich využívání.
  • Správa licencí – shromažďuje informace o licencích, včetně údržby a vzájemných závislostí, které jsou potřebné při řešení obvyklých potíží spojených s dodržováním licencí, audity nebo dokazováním vlastnictví.
  • Správce licenčních událostí – poskytuje průběžný přehled informací o shodě s licencemi k softwaru na zvláštním panelu.
  • Integrace inventáře – umožňuje integraci údajů o nalezeném softwaru od společnosti CA do inventarizačních nástrojů jiných výrobců.
  • Interpretace údajů o inventáři – zpřehledňuje, normalizuje a třídí údaje o softwaru z inventarizačních nástrojů a rozpoznává softwarové produkty, u nichž je třeba zkontrolovat shodu s licencí.
  • Databáze informací – poskytuje dynamickou databázi informací o dodržování softwarových licencí a o softwaru, která se neustále aktualizuje. Nahrazuje tak manuální vyhledávání údajů o inventáři softwarových produktů.

Zákazníci, kteří budou potřebovat pomoci s implementací produktu CA Software Compliance Manager, se mohou obrátit na divizi služeb společnosti CA nebo na různé partnery společnosti CA, od integrátorů globálních systémů po specializované dodavatele řešení. Divize služeb společnosti CA nabízí služby implementace, které zahrnují nejlepší postupy a metody vyvinuté při stovkách úspěšných implementací technologie pro správu služeb od společnosti CA. Právě díky těmto zkušenostem mohou zákazníci dosáhnout rychlého zhodnocení své investice.

Produkt CA Software Compliance Manager je jedním z osmi nových a vylepšených produktů, které společnost CA v současnosti uvádí na trh a které mají zákazníkům pomoci snižovat provozní náklady na IT, spravovat rizika a zlepšovat zabezpečení a procesy zajišťování shody. Tyto produkty podporují koncepci EITM (Enterprise IT Management) společnosti CA tím, že umožňují zákazníkům lepší řízení, správu a zabezpečení informačních technologií pro lepší obchodní výsledky.

Produkt CA Software Compliance Manager byl vyvinutý na platformě verze 11, takže nabízí vynikající spolupráci s ostatními řešeními od společnosti CA.

Další informace o produktech pro správu služeb od společnosti CA jsou k dispozici na http://ca.com/us/it-asset-management.aspx.
Komentáře