ČEZ odečítá elektroměry mobilně

Společnost ČEZ převzala do rutinního provozu mobilní řešení myAVIS SE pro řízení odečtů elektroměrů v terénu.

ČEZ odečítá elektroměry mobilně


Společnost ČEZ převzala do rutinního provozu mobilní řešení myAVIS SE pro řízení odečtů elektroměrů v terénu.

myAVIS SE je poslední částí řešení, který umožňuje po celém území České republiky řídit, plánovat, odečítat a vyhodnocovat množství spotřeby elektrické energie domácností a automaticky takto získaná data dodávat k dalšímu zpracování a fakturaci v systému SAP. Systém zahrnuje více jak 200 mobilních uživatelů.

--------------------------
Energetická Skupina ČEZ patří mezi nejdůležitější ekonomická uskupení v České republice. Současně patří také mezi 10 největších energetických uskupení v Evropě, a to jak z hlediska instalovaného výkonu, tak podle počtu zákazníků. Skupina zaujímá přední pozici na trhu s elektřinou ve středoevropském regionu a po rozšíření o tři bulharské a jednu rumunskou distribuční společnost se ČEZ stal firmou s mezinárodní působností a tržní hodnotou vyšší než 10 miliard dolarů.

Komentáře