Chaos pod kontrolou

Trh nástrojů pro správu obsahu je stále ještě značně nepřehledný. Jednou skupinou jsou specializované produkty, dále je funkčnost pro správu obsahu obsažena v některých produktech pro tvorbu portálů, v elektronických komunikačních systémech a podnikových aplikacích, zejména v CRM a ERP.

Chaos pod kontrolou


Trh nástrojů pro správu obsahu je stále ještě značně nepřehledný. Jednou skupinou jsou specializované produkty, dále je funkčnost pro správu obsahu obsažena v některých produktech pro tvorbu portálů, v elektronických komunikačních systémech a podnikových aplikacích, zejména v CRM a ERP.

Vzniká též úplně nová kategorie produktů, kterou analytici Gartneru nazývají Smart Enterprise Suite (SES). Tyto produkty integrují do jednoho balíku moduly pro správu obsahu, spolupráci mezi uživateli, tvorbu a správu webů a portálů, podporu komunit, tvorbu a správu znalostí. Trend komplexních balíků prosazuje řada dodavatelů, jako například Hummingbird, Vignette, IBM, Opentext, Stellent, FileNet, Divine, Documentum atd., a již nyní nabízejí produkty, které lze považovat za zárodek SES.

Komplexní balíky čeká vzestup
Uživatelé byli v uplynulém roce velmi opatrní v investicích do těchto komplexních řešení, ­hitem bylo spíše hledání jednodušších ap­likací přinášejících rychlé a spolehlivé výnosy. Navíc i v oblasti správy obsahu začíná být aktuální nutnost volby mezi vyššími náklady na ­integraci při zvolení strategie specializo­vaných produktů na jedné straně a nižší specifickou funkčností a návratností komplexních balíků na straně druhé. Větší prosazení SES balíků očekáváme v roce 2005.

Přehled technologií
Pro lepší orientaci uveďme „hype křivku“ z června 2003, která hodnotí vyspělost technologií pro správu obsahu. Tato křivka shrnuje výzkum analytiků Gartneru ohledně technologií do jednoho přehledného grafu. Rozděluje je do 5 skupin podle jejich umístění v následujícím životním cyklu:
1. Nová technologie a nové naděje – etapa působivého představení nového produktu nebo jiná událost, která vytváří značný zájem tisku a průmyslu.
2. Vrchol očekávání, vznik mediální hvězdy – během této fáze až přehnaného entuziasmu a nerealistických projekcí dochází k přívalu velmi často publikovaných aktivit předních technologických firem, což má za výsledek částečný úspěch, avšak zároveň více chyb a selhání, jelikož technologie jsou vyždímány a zahnány až do krajnosti.
3. Deziluze, propadák – jelikož technologie nepřežívá až do stádia předešle nafouknutých očekávání, stává se rychle nemoderní a média toto téma záhy opouštějí.
4. Návrat k realitě, napravená reputace – cílené pokusy a trpělivá pilná práce mnoha různých firem vede k opravdovému porozumění tomu, k čemu se daná technologie opravdu hodí, jaká jsou její rizika a přínosy. Komerční běžně dostupné metodologie a nástroje se stávají dostupnými a mohou zjednodušit vývojový proces.
5. Dospělost, produkční život technologií – opravdové přínosy technologie již byly předvedeny a jsou široce přijímány. Nástroje a metodologie se stávají stabilnějšími společně s tím, jak dospívají do své druhé a třetí generace. Vrchol dosažení úspěchu se liší podle toho, zda je technologie aplikovatelná plošně, nebo zda má vyčíslitelné přínosy pouze na okrajových trzích.

Přijímání technologií
Hype křivka také může být prvním vodítkem při rozhodování o technologické strategii firem. Pomáhá totiž určit, kdy je vhodná doba pro investici do nových technologií. Společnosti se dle jejich podnikatelského modelu a strategie člení do tří základních skupin a hype křivka uvádí stav přijetí technologií dle těchto tří skupin, viz dále.
Technologičtí inovátoři (typ A) jsou firmy, které jsou často na technologiích „založené“, chtějí nasazovat nové technologie co nejdříve a používají je jako svoji konkurenční výhodu. Implementují tedy i nezralé produkty s vizí, že získají výhodu.
Hlavní proud (typ B) je největší skupina firem, které implementují technologie v době, kdy jsou v prostředku svého životního cyklu. Mohou se tedy poučit z chyb, které učinili inovátoři.
Konzervativci (typ C) jsou druhou největší skupinou. Firmy v této skupině jsou velmi konzervativníd a technologie nasazují až v době jejich úplné vyspělosti.
To, zda se firma zařazuje do typu A, B nebo C, je základem jejího podnikatelského rozhodnutí. Neexistuje obecné doporučení, která strategie je lepší. Z pohledu technologií pro správu informací je zřejmé, že například správa dokumentů je technologií, která je plně vyspělá a implementují ji i konzervativní firmy.

Klíčové trendy
Akvizice – velcí dodavatelé budou pokračovat v akvizicích menších dodavatelů systémů pro správu obsahu a dokumentů. Analytici Gartneru očekávají, že trhu bude do roku 2006 dominovat největších čtyři až pět dodavatelů. Do konce roku 2006 vstoupí na trh integrovaných balíků (SES) 40Webové služby – do roku 2006 bude mít většina technologických inovátorů systémy správy obsahu založeny na architektuře webových služeb. (Poznámka: inovátoři jsou firmy, které používají informační technologie jako svoji konkurenční zbraň. Jedná se o cca 15–20pro správu obsahu (pravděpodobnost 0,7).

Více v BW 2/2004

Autor pracuje jako Country Account and Sales Director u společnosti Gartner pro Českou a Slovenskou republiku

Komentáře