Chraňte svou síť

Společnost Internet Security Systems, dodavatel systémů pro zabezpečení firemních infrastruktur, oznámila rozšíření své produktové nabídky o čtveřici nových produktů určených pro jednodušší správu sítě, s vylepšeními v oblasti integrity, dohledu a ochrany sítě.

Chraňte svou síť


Společnost Internet Security Systems, dodavatel systémů pro zabezpečení firemních infrastruktur, oznámila rozšíření své produktové nabídky o čtveřici nových produktů určených pro jednodušší správu sítě, s vylepšeními v oblasti integrity, dohledu a ochrany sítě.
Prostřednictvím nového systému detekce anomálií Proventia Network Anomaly Detection System (ADS) nabízí ISS svým zákazníkům nástroje pro lepší monitoring a zajištění integrity a ochrany důležitých IT zdrojů umístěných v síti. Systém Proventia Network ADS dokáže uživatelům nabídnout přehledné informace o chování sítě s možnostmi automatické detekce známých i neznámých hrozeb, včetně abnormálních aktivit, jako je například rychlé šíření červů v síti či porušení některých bezpečnostních zásad.

Díky integrované databázi analytických systémů, které neustále analyzují toky dat v síti, pomáhá systém Proventia Network ADS identifikovat body, ve kterých došlo k selháním, a automaticky zareagovat bez nutnosti hlubší interakce uživatele či neustálého ladění statických pravidel provozu v síti. Možnosti jsou rozsáhlé – správci sítě mohou například detailně monitorovat jednotlivé kritické síťové služby, znepřístupnit nepoužívané či zakázané porty či služby nebo segmentovat síť do „virtuálních oblastí“, které pomáhají zabránit šíření červů v síti a zajistit dostupnost služby.
Technologie pro detekci anomálií se v porovnání s tradičními systémy pro zabezpečení liší v možnosti holistického pohledu na abnormální chování jak v kontextu virtuální oblasti, tak v kontextu jejího okolí. Tímto způsobem pomáhá monitorovat jednotlivé části sítě způsobem, které tradiční technologie nenabízí. Technologie pro detekci anomálií tak může například detekovat nepovolené používání aplikací výměnných sítí zaměstnanci či šíření malware v síti z počítače, který byl napaden hackery.

Systém Proventia Network ADS byl ve spolupráci se společností Arbor Networks vytvořen jak v podobě samostatného řešení, tak jako integrovaná komponenta podnikové bezpečnostní platformy. V rámci této platformy zprostředkovává ADS informace o síti a skutečnosti důležité při rozhodování o zabezpečení a vnitřních procesech. Současně jde ale také i o první systém pro analýzu chování sítě, který úzce spolupracuje s technologiemi pro ochranu proti průnikům do sítě, a to i těmi dodávanými třetími stranami. Se systémem Proventia Network ADS se stává chování sítě a její výkon klíčovými aspekty vedoucími k úspěšnému zabezpečení sítě.

Dalším z produktů, jehož uvedení na český trh společnost ISS oznámila, je nová generace systému pro správu zranitelných míst v síti a jejich ochranu. Na základě úspěchu své vlajkové lodi, produktu Internet Scanner, představuje Proventia Network Enterprise Scanner významný přesun od oblasti prostého vyhodnocení zranitelnosti sítě k oblasti komplexní správy zranitelných míst a jejich ochrany.

Systém Proventia Network Enterprise Scanner přináší zákazníkům automatickou i rezidentní kontrolu zranitelnosti sítě, doplněnou o širokou škálu nástrojů pro modelování procesů i souhrnných zpráv. Díky přesné identifikaci zranitelných míst v podnikové síti pomáhá tento systém zvýšit ochranu citlivých dat, kritických částí sítě a intelektuálního vlastnictví společnosti. Mezi nabízenými nástroji naleznou zákazníci jak nástroje pro nápravu těchto problémů, tak nástroje pro sledování a ověřování těchto náprav.

Systém Enterprise Scanner se prodává jako samostatný produkt (appliance), který zákazníkům umožňuje detekovat a chránit důležité části sítě bez nutnosti zásahu do správy operačního systému.

Kromě výše uvedených nových klíčových technologií společnost ISS uvedla také novou podobu technologie ochrany proti nežádoucím průnikům do sítě. Systém Proventia Network Intrusion Prevention System (IPS) byl vytvořen s cílem zjednodušit úkony, které se správy sítě týkají, a pomoci konsolidovat stav sítě před přechodem na vlastní platformu zabezpečení. S využitím výsledků výzkumů zranitelností sítí vedených výzkumným a vývojovým týmem ISS X-Force se podařilo dosáhnout produktu, který dokáže předvídat cíle útoků z internetu v plném rozsahu. Proventia Network IPS nyní přichází se zcela novou podobou a prvky, jako je například umístění portů na přední straně zařízení a LCD displej pro konfiguraci a monitorování jeho stavu. Díky těmto prvkům je montáž zařízení Proventia Network IPS v datových centrech a propojení s ostatními síťovými zařízeními mnohem jednodušší.

Veškeré produkty společnosti ISS jsou vytvořené tak, aby bylo možné je s využitím produktu Proventia Management SiteProtector centrálně spravovat a mít tak k dispozici permanentní dohled nad stavem sítě. Hlavní výhodou je ale zejména vzájemná provázanost produktů Proventia v rámci jednoho integrovaného celku. Díky možnosti sledování stavu sítě na serverech i počítačích sehrává SiteProtector při správě, monitorování a ladění zabezpečení a při zajišťování dostupnosti služby klíčovou roli. Zejména společnosti pracující s citlivými materiály ocení výhody, které takto podrobné přehledy poskytují; na jejich základě pak mohou posílit zabezpečení nejlepším možným způsobem.

Mezi oznámenými novinkami je také vylepšená konzole systému SiteProtector, které významnou měrou přispívá ke zjednodušení a urychlení procesů, které lze jeho prostřednictvím vykonávat. Spolu s uvedením nové verze produktu SiteProtector přichází na veřejnost také nový systém licencování Proventia OneTrust Licensing, který automatizuje procesy správy produktových licencí na straně zákazníka a výraznou měrou snižuje množství času potřebného ke správě a nasazení produktů společnosti ISS do provozu.

Komentáře