CRM pro servisní firmy

Iterity nabízí nové řešení CRM, které je určeno zejména pro trh malých a středních podniků nabízejících servis v různých odvětvích, od servisních oprav automobilů po servis výpočetní techniky, mobilů a jiných zařízení.

CRM pro servisní firmy


Iterity nabízí nové řešení CRM, které je určeno zejména pro trh malých a středních podniků nabízejících servis v různých odvětvích, od servisních oprav automobilů po servis výpočetní techniky, mobilů a jiných zařízení.

Nástroj byl vyvinut za účelem zkvalitnit služby nabízené servisními podniky, zejména zvýšit schopnost dostát časovým limitům oprav a servisních zásahů, které se stávají měřítkem spokojenosti obslouženého zákazníka. Řešení nabízí aktivní řízení procesů na straně serveru, propojení s webovou stránkou a připraveným extranetem na bázi webových služeb nebo integrovaný e-mailový server a document management systém.

Pokud je ve firmě nasazen systém Iterity CRM, dodavatelé servisních služeb umožní svým klientům, aby sledovali vývoj své zakázky od počítače. K tomu může každý zákazník využít klientský extranet, na němž se dozví hledané informace v reálném čase. Zmíněný nástroj nepřináší výhody jen spotřebitelům, ale rovněž managementu servisních podniků: díky statistickým nástrojům lze kontrolovat vytíženost jednotlivých techniků, sledovat souhrnné náklady servisních zásahů či rychlost a úspěšnost oprav. Úzkým propojením servisních nástrojů s Iterity CRM získají obchodníci nebo další osoby odpovědné za vztah s klientem zpětnou vazbu o realizovaném servisu. Obchodu umožní integrovaný systém lépe připravovat nové nabídky s ohledem na průběh dosavadní spolupráce s klientem, případně flexibilněji reagovat na stížnosti a jiné nečekané problémy.

Servis je další komponentou do mozaiky zákaznicky orientovaných řešení produktu Iterity CRM. Doplňuje existující komponenty pro podporu projektového i rychloobrátkového prodeje, řízení call centra, account management, vedení marketingových kampaní, projektů a další činnosti,“ uvedl ředitel Iterity Jan Šafka.

Komentáře