Demoverze ambulantního systému MD Comfort

Demoverze ambulantního systému MD Comfort


Společnost MD Access zpřístupnila zkušební verzi ambulantního systému MD Comfort. Demo verzi si mohou lékaři, kteří mají zájem otestovat tento systém, stáhnout ze stránek společnosti.

Systém MD Comfort představuje kompletní elektronické řešení lékařské agendy ordinací a je určen jak praktickým, tak i ambulantním lékařům. Hlavním přínosem je zefektivnění práce lékaře, a tedy úspora času, který lékař nemusí věnovat administrativě, ale pacientům.

MD Comfort umožňuje vést kompletní zdravotnickou agendu, umožňuje jednoduché vykazování plateb zdravotním pojišťovnám a je plně kompatibilní se systémem elektronických zdravotních knížek IZIP.

Architektura celého systému zajišťuje ukládání a spravování dat lékařů na centrálním serveru s nejvyšším stupněm zabezpečení. Lékaři tak mají přístup ke klinickým datům svých pacientů z různých ordinací a počítačů. Systém lze využít i prostřednictvím aplikace Windows Mobile a lékaři mohou mít informace dostupné i na svém mobilním telefonu.

"Systém MD Comfort již začínáme zavádět u vybraných spolupracujících lékařů a veškeré jejich připomínky a náměty budou do konce roku zahrnuty do plné verze programu. Na konci roku 2008 očekáváme, že systém MD Comfort bude využívat více jak 600 lékařů," řekla Lucie Piloušek, marketingová ředitelka společnosti MD Access.

Lékaři mohou také využít rozšířenou nabídku této služby pod názvem MD Pack, který poskytuje kompletní vybavení nejen uvedeným programem, ale i počítačem. Komplexní služba bude doplněna také o servisní služby.

Demoverze programu je ke stažení zde.

Komentáře