Dvě novinky od Cisca

Cisco představilo nové řešení pro bezpečnost podnikových sítí a současně uvedlo na trh IPS senzor chránící sítě před vnějšími útoky.

Dvě novinky od Cisca


Cisco představilo nové řešení pro bezpečnost podnikových sítí a současně uvedlo na trh IPS senzor chránící sítě před vnějšími útoky.

Cisco představilo nové řešení Cisco Trusted Security (TrustSec), které umožňuje bezpečný přístup k informacím a datům obsaženým v podnikové síti bez ohledu na použité zařízení nebo typ připojení. Nová architektura v sobě integruje nástroje pro ověření identity s řešením založeným na rolích (role-based), čímž minimalizuje rizika neoprávněných přístupů a zjednodušuje celý proces nasazení bezpečnostních pravidel v síti i jejich následnou správu. Cisco již zahájilo spolupráci se společnostmi Intel a Ixia s cílem zvýšit univerzálnost použití této nové architektury.

Architektura Cisco TrustSec stojí na třech hlavních pilířích. Prvním z nich je bezpečná kontrola přístupu založená na rolích. V praxi to znamená, že po ověření identity uživatele je mu přiřazena jedna z předem definovaných rolí, prostřednictvím které se může následně pohybovat v síti se všemi odpovídajícími právy i omezeními. Z pohledu bezpečnosti přitom nehraje roli, zda se k síti připojil přes stolní počítač nebo přes komunikátor s využitím bezplatného wi-fi připojení.

Druhým pilířem nové architektury je to, že všechny ověřovací mechanizmy se sbíhají do jediného centrálního systému, což výrazným způsobem zjednodušuje správu bezpečnostních politik a umožňuje tak jejich konzistentní nastavení v rámci celé sítě. Třetím pilířem je pak to, že architektura Cisco TrustSec pomáhá udržovat integritu a diskrétnost dat po celou dobu jejich průchodu sítí, což minimalizuje riziko úniku informací.

Architektura Cisco TrustSec by měla být dostupná během následujících 18 měsíců prostřednictvím produktových řad switchů společnosti Cisco. Poprvé bude k dispozici v prvním čtvrtletí příštího roku. Cisco již spolupracuje se společnostmi Intel a Ixis na zvýšení univerzálnosti použití této nové architektury například prostřednictvím podpory standardu IEEE 802.1AE.

Spolu s oznámením nové architektury Cisco uvedlo na trh nový senzor Cisco IPS 4270 s výkonem 4 Gbps, který je určen pro síťová prostředí bohatá na multimédia nebo pro sítě s hustým provozem. Hodí se tak například do organizací, v kterých se stále častěji používají nástroje a aplikace pro přenos hlasu a obrazu nebo pro komunikaci zaměstnanců se svým sociálním okolím. Ideální je například pro použití v datových centrech.

Komentáře