E-learning nově i v dopravním vzdělávání

Dopravní vzdělávací institut prosazuje nové metody ve vzdělávání.

E-learning nově i v dopravním vzdělávání


S úpravami vyhlášek a zákonů nejen v rámci aplikace nařízení EU stoupá v dnešní době poptávka po odborných školeních. Ta zpravidla zajišťují zaměstnavatelé zaměstnancům v rámci jejich pracovní náplně. To však bývá zvláště u specialistů, kteří pracují na směnný provoz, např. v dopravě, obtížné zkoordinovat. Dopravní vzdělávací institut (DVI) tento problém vyřešil nabídkou vzdělávání po internetu, nebo-li e-learningu. Umožňuje tak odborné vzdělávání hned v několika oborech, především s důrazem na vzdělávání dopravních specialistů na železnici, a to i pro ty, kteří z důvodů časového vytížení nemají možnost navštěvovat běžné kurzy.

E-learnig je systém vzdělávání po internetu. Vše, co student potřebuje, je počítač s operačním systémem Windows připojený na internet a internetový prohlížeč. Každý student tak má možnost studovat podle svého tempa a v čase, který mu nejlépe vyhovuje. Školení probíhá na platformě vzdělávacího serveru iTutor.cz. Ovládání aplikace je velmi jednoduché, není třeba speciálních počítačových znalostí. Výsledky studia si může student kdykoliv zobrazit, prostřednictvím lektorského přístupu jsou dostupné případně i personalistovi firmy zaměstnavatele studenta.

„V e-learningu spatřujeme velkou budoucnost. Student se může k probírané látce kdykoliv vrátit a své znalosti si kdykoliv otestovat. V této formě nabízíme např. i školení řidičů referentů, což jistě časově zaneprázdněným řidičům přijde vhod“, upřesňuje Milán Matoušek, generální ředitel Dopravního vzdělávacího institutu, a dodává: „Elektronické formy vzdělávání plánujeme rozšiřovat: studijní materiály by měly brzy obsahovat např. rozbory nehod, nedostatků v dodržování předpisů a firemní kultury.“

Učivo lze s lektorem i osobně konzultovat – telefonicky nebo e-mailem. Pakliže by zákazníkovi nevyhovovala pouze elektronická výuka, lze vzdělání realizovat výukou kombinovanou, kdy se klasická výuka doplňuje elektronickými lekcemi.

Na stránkách společnosti DVI si zájemci mohou vyzkoušet zkušební lekci zdarma.

Komentáře