E-mailový marketing efektivněji?

Aplikace řídící e-mailový marketing může být integrována přímo do řešení CRM. Mohla by se tak změnit situace, kdy české firmy sice tuto formu marketingu běžně používají, ale získané výsledky nedokáží dále zpracovat.

E-mailový marketing efektivněji?


Aplikace řídící e-mailový marketing může být integrována přímo do řešení CRM. Mohla by se tak změnit situace, kdy české firmy sice tuto formu marketingu běžně používají, ale získané výsledky nedokáží dále zpracovat.

LLP uvádí Email Marketing 2.0, který funguje jako rozšiřující modul pro řešení Pivotal CRM. Aplikace rozšiřuje možnosti využití systému v oblasti marketingu, zejména pro personalizaci a posílení vztahů se stávajícími a potencionálními zákazníky a pro řízení a zpracovávání výsledků marketingových kampaní. Jejím výhradním distributorem je společnost LLP Prague

E-mailové kampaně jsou standardním marketingovým nástrojem celé řady firem. Častým nedostatkem je však jejich nekomplexnost, špatné provázání s dalšími aktivitami firem, nekonzistentnost a v neposlední řadě špatné zpracovávání jejich výsledků,“ uvedl Jiří Štiller, ředitel společnosti LLP Prague.

Jak již bylo řečeno, e-mail Marketing 2.0 se integruje přímop do systému CRM a využívá jeho možnosti a informační zdroje. Oproti předchozí verzi obsahuje nový editor HTML, nové možnosti sledování e-mailů a mj. také rozšíření možnosti nastavení cílových skupin.

Při využití pro realizaci e-mailových kampaní a zpracovávání jejich výsledků umožňuje apliakce odeslat e-maily přímo z řešení Pivotal s ohledem na nastavené cílové skupiny a filtry, veškeré e-maily personalizuje, eviduje záznamy o jejich přečtení, upozorňuje na jejich nedoručení s uvedením důvodu, připojuje relevantní přílohy a lze ho provázat s webovými stránkami, včetně aktualizace údajů v databázi.

Komentáře