Efektivní sledování firemního telefonování

Panasonic představil nový software Phone Assistant, který firmám nabízí komunikační rozhraní pro digitální telefonní IP ústředny. Phone Assistant je sada tří aplikací, které majít zefektivnit celou firemní komunikaci.

Efektivní sledování firemního telefonování


Panasonic představil nový software Phone Assistant, který firmám nabízí komunikační rozhraní pro digitální telefonní IP ústředny. Phone Assistant je sada tří aplikací, které majít zefektivnit celou firemní komunikaci.

Phone Assistant umožňuje podle dodavatele zaměstnancům rychle vyřizovat hovory se zákazníky, interním pracovním týmům poskytne nástroj pro kontrolu efektivity hlasové komunikace a firmě nabídne možnost prostřednictvím jednoho administrátora spravovat několik propojených ústřednových systémů Panasonic.

První aplikací je osobní Phone Assistant, který každému pracovníkovi umožňuje ovládat svoji telefonní linku z počítače. Poskytuje aktuální informace o dostupnosti volaných osob, jednoduché nastavení konferenčního hovoru a přesměrování. K dispozici je možnost vytvoření soukromých i pracovních databází kontaktů nebo využití stávajících adresářů aplikace MS Outlook pro přímé volání.

Další částí softwarového balíku je Phone Assistant Status, určený pro managery. Umožňuje sledovat komunikační aktivity všech členů týmu (až 128 linek) v reálném čase. Manažeři se mohou kdykoli připojit na kteroukoli linku, vstoupit do hovoru nebo jej převzít. Pro každý hovor je možné pořídit záznam. Software disponuje též řadou reportovacích funkcí počínaje předem nastavenými reporty až po volitelně konfigurovatelné zprávy o aktivitě jednotlivých členů týmu, jako např. historie telefonních hovorů, informace o nepřítomnosti, přesměrování hovorů, apod.

Třetí aplikací balíku Panasonic Phone Assistant je tzv. Phone Assistant Manager, určený pro jednoduchou správu celého systému firemním IT oddělením. Pokud firma disponuje správně nastavenou IP sítí, je možné systém spravovat i na dálku.

Komentáře