EMC Documentum ve verzi 6.5

EMC Corporation uvedla sadu EMC Documentum pro správu podnikového obsahu (Enterprise Content Management, ECM) ve verzi 6.5.

EMC Documentum ve verzi 6.5


EMC Corporation uvedla sadu EMC Documentum pro správu podnikového obsahu (Enterprise Content Management, ECM) ve verzi 6.5.

Tato produktová řada v sobě snoubí sdílení uživatelských zkušeností podle principů Web 2.0 se silou podnikové platformy Documentum a přináší dokonalou rovnováhu mezi dynamikou podnikání a zabezpečením informačních technologií.

Platforma Web 2.0 nabízí lidem nové způsoby spolupráce. Obavy z bezpečnostních rizik a úsilí o soulad s legislativními předpisy však mnoha organizacím brání v tom, aby technologie Web 2.0 využily naplno. V horším případě dovolují firmy uživatelům s aplikacemi volně experimentovat a vystavují se tak rizikům. Objem informací, které v aplikacích typu Web 2.0 vznikají, navíc představuje nebezpečí zahlcení informačních systémů a přináší požadavek přizpůsobit tyto systémy tak, aby splňovaly zvýšené nároky na výkon ve světě standardu Web 2.0.

„Rozmach obsahu v digitální podobě spolu se snadným ovládáním podle standardu Web 2.0 a aplikací v sociálních sítích zvyšuje očekávání uživatelů v oblastech fungování technologií a přístupu k informacím. V důsledku toho čelí obor IT nové výzvě naplnit tyto zvýšené nároky, aniž by docházelo ke kompromisům v zabezpečení informační infrastruktury,“ uvedla Melissa Websterová, programová viceprezidentka pro oblast technologií obsahu a digitálních médií z analytické společnosti IDC. „Nová generace řešení ECM musí uživatelům ve firmách poskytnout zajímavý a flexibilní systém pro správu obsahu a přitom zajistit kontrolu nad informačními technologiemi tím, že zmírní tyto nové typy rizik.“

Verze Documentum 6.5 přichází s několika klíčovými inovacemi, které zajišťují pohodlnou práci ve stylu Web 2.0 a vylepšené funkce pro standard XML a zároveň firmám přinášejí vyšší výkon a škálovatelnost, federovanou správu záznamů a zrychlení transakčních podnikových procesů. Firmy tak budou moci vůbec poprvé využít výhody moderních technologií pro uživatele, vylepšit své stávající aplikace pro správu obsahu a těžit z jejich výkonu díky nové platformě ECM, která nabízí dosud nepřekonanou míru škálovatelnosti a zabezpečení.

„Vydáním verze Documentum 6.5 posouvá společnost EMC laťku pro novou generaci řešení správy podnikového obsahu,“ řekl Balaji Yelamanchili, senior viceprezident a ředitel společnosti EMC pro správu obsahu a archivaci. „Přinášíme rovnováhu mezi pohodlnou prací pro uživatele a mírou kontroly a výkonu, které oddělení IT potřebuje k udržování škálovatelné a bezpečné informační infrastruktury.“

Díky standardu Web 2.0 mohou uživatelé od firem očekávat aplikace, které jim umožní pracovat s firemními informacemi stejně, jako jsou zvyklí pracovat s osobními daty – tedy aplikace se snadným ovládáním a vyhledáváním, jež jim dovolují jednoduše spolupracovat s ostatními. Spojením těch nejlepších modelů pro pohodlnou práci s robustními funkcemi platformy ECM zpřístupní software Documentum 6.5 přínosy řešení ECM mnohem širšímu počtu uživatelů, kterým nabídne nové způsoby a možnosti spolupráce.

Mezi klíčové produkty sady Documentum 6.5, které uživatelům přinášejí možnost pracovat ve stylu Web 2.0, patří:

  • Documentum CenterStage Essentials, nový klient pro znalostní pracovníky, který byl uvolněn v podobě bezplatné online betaverze. Od základu přepracované uživatelské rozhraní se mimořádně snadno ovládá a nabízí sdílené pracovní prostory pro týmy, asistované vyhledávání a jednoduchý přístup k systému Documentum.
  • Documentum Media WorkSpace, nové rozhraní pro média, které uživatelům poskytuje vysoce přizpůsobený, dynamický a srozumitelný přístup k zobrazení, vyhledávání, srovnávání, komentářům, revizím a sdílení firemních médií.
  • My Documentum, nový odlehčený klient, který je plně integrovaný s pracovní plochou počítače a umožňuje tak uživatelům okamžitý přístup k aktuálním verzím nejčastěji používaného obsahu a také přístup k dokumentům a práci s nimi i v době, kdy nejsou připojeni k serveru.
  • Documentum Web Publisher Page Builder, nově navržené webové publikační rozhraní založené na architektuře Flex, poskytuje autorům dokumentů, kteří nemají zkušenosti se specializovanými technologiemi, interaktivní a snadno ovladatelné nástroje pro tvorbu působivých webových výstupů.
  • Vylepšená aplikace Documentum TaskSpace představuje vysoce přizpůsobitelný a komplexní nástroj, který spojuje obsah, řízení procesů, spolehlivé formuláře a monitorování a umožňuje tak zrychlit obchodní procesy a výrazně zvýšit produktivitu uživatelů.

Tvorba obsahu v komunitě, která je pro technologie Web 2.0 typická, mění formát generovaného obsahu a zvyšuje jeho objem. Uživatelé očekávají, že se obsah bude automaticky předávat, kombinovat a využívat k dalším účelům v podobě tzv. digitálních mash-upů (aplikací, jež kombinují více zdrojů) tak, aby vyhovoval konkrétnímu kontextu, ve kterém pracují. Jazyk XML je pro dosažení takové flexibility klíčový, protože dovoluje vysoce přesný přístup ke všem typům informací a jejich spojování.

Vylepšené funkce jazyka XML v sadě Documentum 6.5 jsou zajišťovány prostřednictvím Documentum XML Store, nové nativní databáze pro práci s XML dostupné v rámci platformy Documentum a souvisejících aplikací pro předávání obsahu. Jako první na trhu nabízí společnost EMC integrované komplexní řešení pro tvorbu, správu, zpřístupnění, archivaci a distribuci obsahu ve formátu XML vedle všech ostatních typů podnikového obsahu. Funkce sady Documentum pro jazyk XML zahrnují robustní správu dokumentů a komponent ve formátu XML, vysoce výkonné vyhledávání a dotazování na obsah v tomto formátu, aplikace pro dynamickou distribuci a transformaci obsahu pro jeho použití k jiným účelům nebo v jiných formátech a pro personalizované publikování. V neposlední řadě jsou k dispozici i specializovaná řešení pro technické publikace (DITA) a obor letectví a obrany (S1000D).

Platforma Documentum ECM 6.5 dále dovoluje IT specialistům reagovat na požadavky plynoucí z prudce se zvyšujícího objemu obsahu a zároveň zvyšovat v podnicích výkon a zabezpečení aplikací a jejich shodu s legislativními předpisy. Řešení Documentum High-Volume Server od společnosti EMC poskytuje centralizovanou a optimalizovanou sadu služeb pro aplikace s velkým objemem dat, jako jsou například aplikace pro archivaci a transakční obsah. High Volume Server nabízí vysokorychlostní přijímání dat, zpracování dávek, minimální paměťové nároky pro metadata a dělení dat – vše je přitom navrženo pro potřeby aplikací s mimořádně velkým objemem dat.

S produkty pro správu digitálních aktiv sady Documentum je nyní nově integrován nástroj EMC AVALONidm, který významně usnadňuje práci s náročnými mediálními soubory, jejichž velikost narůstá do řádu gigabajtů či dokonce terabajtů. To umožňuje hladkou a automatizovanou správu interních firemních zásad a přesouvání objemných videí mezi různými vrstvami úložiště.

Služba Documentum Federated Records Services (FRS) od společnosti EMC rozšiřuje možnosti správy záznamů a nabízí jediný systém pro záznam firemního obsahu, který je třeba uchovat pro účely zajištění souladu s legislativními předpisy a zásadami etického řízení podniků, bez ohledu na jeho umístění či původní systém. Služba FRS umožňuje správu obsahu z jiných úložišť v rámci platformy Documentum, což dovoluje zlepšit vynucování a správu zásad, soulad s předpisy i uchování záznamů a snížit náklady na dohledávání archivovaných dokumentů. Díky FRS mohou zákazníci ochránit své investice do systémů pro záznam a archivaci dokladů od jiných výrobců, které nemusejí nahrazovat.

Verze Documentum 6.5 obsahuje také vylepšení sady Documentum Process Suite, jejichž cílem je rozšířit možnosti uživatelů při tvorbě a zpřístupnění procesně orientovaných aplikací standardu Web 2.0. Nástroj Documentum Forms Builder od společnosti EMC nyní umožňuje tvorbu spolehlivých elektronických formulářů, které plně odpovídají svým papírovým protějškům – ovšem bez jejich omezení, režijních nákladů a rizik spojených se zpracováním papírových dokumentů. K dispozici je také podpora čárových kódů a elektronických podpisů a dále automatické ověřování polí, podpora práce offline a intuitivně ovladatelné nástroje pro grafický návrh.

Nástroj EMC Documentum Business Activity Monitor (BAM) přináší významná vylepšení využívající technologie založené na architektuře Flex k tvorbě informačních panelů pro sledování výsledků, které nabízejí interaktivní schémata a grafy znázorňující stav procesů, překážky a další události spojené s podnikovými procesy. Informační panely se aktualizují v reálném čase a díky integraci s aplikací TaskSpace poskytují jediný bod pro správu podnikových procesů.
Komentáře