Firemní portál: IT pod jednou střechou

Slovo portál se stalo často skloňovaným výrazem spolu s rozvojem internetových technologií, webových serverů a s nástupem firemních intranetů. Příchod těchto technologií umožnil řadě firem vybudovat vnitropodnikové sítě, zpravidla založené na bázi několika nezávislých webových serverů.

Firemní portál: IT pod jednou střechou


Jak se vlastně od sebe liší firemní portály a servery typu Yahoo? Lze říci, že mezi nimi neexistují žádné technické rozdíly. Jedinou odlišností je cílová skupina, pro kterou jsou portály určeny – a tomu pak následně samozřejmě odpovídá i typ informací, který je na nich k dispozici.
Není žádným problémem využívat jediný portál, pouze ho rozdělit na části určené pro přístup zákazníků a vlastních zaměstnanců.

Koncepce portálů
Svět portálů vznikl současně s Yahoo. Celý model se poprvé objevil v rámci tržního segmentu business-to-consumer a teprve později začal tento koncept pronikat do podniků (např. ve smyslu business-to-business aplikací).
Klíčovou myšlenkou prvních internetových portálů bylo spojit obsah webových serverů třetích stran a zastřešit jej (v podobě katalogového rozcestníku nebo vyhledávací služby). Něco podobného platí i v portálech firemních. Můžeme tedy říci, že základní funkcí portálového řešení je vytvoření agregovaného balíku informací, který je na základě příslušných privilegií k dispozici uživatelům.
Internetové portály bychom mohli označit za spotřebitelsky orientované. Třídí infor­mace pro jejich další použití podle různých zájmů svých návštěvníků. Personalizace, tedy možnost uživatelů upravovat si aplikace podle svého, eliminuje zahlcování informacemi, které uživatelé nepotřebují. Firemní portál samozřejmě nabízí obdobnou funkčnost.

Základní rysy
Aby portál mohl fungovat v roli unikátního přístupového místa k informačním zdrojům, musí splnit několik základních podmínek. Z hlediska implementace je personalizace portálů, alespoň do určité míry, již samozřejmostí. Každý dodavatel portálového řešení nejprve zjistí zákazníkovy požadavky, provede jejich analýzu a na základě jejích výsledků se rozhodne pro příslušné úpravy své aplikace. V některých případech tvoří personalizace hlavní náplň celé dodávky.
Základní koncepcí vnitrofiremních portálů je poskytování jednotného rozhraní pro různé služby (vzato z jiné strany hraje podobnou roli operační systém). Portály například umožňují optimalizovat podnikovou infrastrukturu tím, že nabízejí uživatelům tzv. tenkého klienta (především webový prohlížeč). Dnes již základní – a dá se říci i bezpodmínečnou – funkcionalitu portálů představuje schopnost najít požadovaný obsah a doručit jej uživateli po několika kliknutích myší. Samozřejmě bez ohledu na to, zda se hledaný obsah nachází na webové stránce, v databázi nebo v systému pro správu dokumentů. A rovněž bez ohledu na to, zda jsou data strukturovaná či nikoli.
Nedílnou vlastností portálu musí být zabezpečení SSO (Single-Sign-On) přístupu k aplikacím. Při budování portálů se velmi často zapomíná na to, že portál není statickým prostředím se spoustou HTML stránek. Musí se naopak jednat o prostředí dynamické, které je jasně propojeno se strukturou konkrétního podniku a dokáže zvládnout růst firmy. Z tohoto důvodu by si firmy měly vybírat takové prostředí a takovou technologii, jež umožní rychlé přizpůsobení ­portálu v případě jakýchkoliv změn (např. v počtu uživatelů, v množství publikovaných informací, v jejich typu apod.).

Více v BW 2/2004

Autor pracuje na pozici Sun One Manager ve společnosti Avnet

Komentáře