Genesys Voice Platform 8

Nová generace softwaru pro obsluhu zákazníků prostřednictvím call center se vyznačuje výrazně vyšším uživatelským komfortem.

Genesys Voice Platform 8


Společnost Genesys Telecommunications Laboratories, která je součástí koncernu Alcatel-Lucent, představuje Genesys Voice Platform 8 (GVP 8) - novou generaci softwarového řešení pro interaktivní obsluhu zákazníků (IVR) určenou pro firemní call centra.

Osmou verzi lze považovat za přelomovou zejména díky výraznému zvýšení uživatelského komfortu. Funkce samoobslužného call centra - známé vymačkávání voleb na telefonu - mají být sladěny s asistenčními funkcemi, které umožňují operátorům call centra obsloužit zákazníky osobně. K tomu jsou využity výlučně otevřené standardy a veškeré hlasové služby jsou integrovány do všech systémů pro obsluhu zákazníků.

Nová integrovaná platforma znamená konec éry izolovaných samoobslužných hlasových služeb. GVP 8 je pevně navázáno na protokol SIP (Session Initiation Protocol) a softwarové řešení inteligentní obsluhy zákazníků, takzvaný intelligent Customer Front Door (iCFD). Řešení iCFD jsou společností Genesys a jejími partnery vyvíjena v rámci celooborové iniciativy, která má za cíl změnit způsob komunikace zákazníků s firmami prostřednictvím call center. Ta jsou často považována za virtuální vstupní bránu pro zákazníky - odtud anglický název intelligent Customer Front Door.

Platforma GVP 8 jde ve využití hlasu ve službách pro zákazníky mnohem dál. Těsně propojuje všechny klíčové technologie, jako je protokol SIP, webová integrace a software pro zabezpečení hlasu. Navíc poskytuje jednotné vývojové prostředí pro kontaktní centra, která využívají platformu Customer Interaction Management (CIM) společnosti Genesys.

"Platforma GVP je velmi důležitým prvkem naší celkové strategie," řekl Martin Veselka, regionální manažer společnosti Genesys, a dodal: "Zaměřuje se na konvergenci všech technologií, které souvisí s obsluhou zákazníků. Spolu s naší platformou interaktivní obsluhy zákazníků posouvá řešení GVP péči o zákazníky z klasických izolovaných systémů a dílčích řešení k ucelenějšímu přístupu péče o zákazníky."

Ke klíčovým funkcím platformy GVP 8 patří:

  • Zabudovaná integrace pro řešení intelligent Customer Front Door (iCFD) - iCFD je sada řešení zaměřená na rozšíření možností komunikace se zákazníky a jejich obsluhu. Pomocí informací z různých zdrojů - podnikových systémů a kontaktního centra - a preferencí zákazníka inteligentně směruje hovor na nejvhodnější službu, ať už samoobslužnou nebo asistovanou. Všechny tyto informace se centralizují, takže manažer se může rozhodnout o dalším způsobu nabídnutí služeb.
  • GVP 8 podporuje osvědčené otevřené standardy platforem pro samoobslužné hlasové služby - Toto řešení podporuje v zásadě všechny klíčové otevřené standardy a důležité aplikace včetně řešení VXML, CCXML, SIP, VoIP, IP PBXs, bran a softwarových ústředen, technologie virtuálního podržení hovoru zákazníků čekajících ve frontě, video aplikací, zabezpečení a biometriky hlasu, a je kompatibilní téměř s každým důležitým hardwarem a softwarem třetích stran.
  • GVP 8 nabízí integrovanou podporu protokolu SIP - Platforma GVP 8 využívá integrace produktů Genesys a serveru SIP Server k připojení do největšího množství prostředí VoIP ze všech konkurenčních platforem, a to včetně řešení Alcatel-Lucent, Nortel CS2k, Avaya, Cisco CCM, Siemens 8000, Audiocodes, Paraxip, Cisco Gateways, Open IN a dalších.
  • Víceuživatelské řešení pro velké podniky a poskytovatele služeb - Platforma GVP podporuje práci ve víceuživatelském prostředí - několik podniků tedy může sdílet společnou platformu, k níž mají přístup prakticky odkudkoli. Tuto funkci ocení zejména poskytovatelé softwaru jako služby a správy služeb.
  • Integrované vývojové prostředí "Composer" - Platforma GVP 8 zahrnuje i vývojovou konzolu pro vývoj dalších aplikací. Jde o jednotné vývojové prostředí pro správu komunikace se zákazníky. Vývojáři a zákazníci tak mohou snadno a rychle vytvářet nové strategie pro směrování hovorů a vytvářet nové komunikační procesy. Na jejich základě mohou lépe porozumět kontextu komunikace se zákazníky.
  • Společná platforma pro uživatele řešení GVP i Voice Genie - Společnost Genesys také nabídla společnou platformu nové generace, která spojuje její dvě základní řady hlasových platforem - Voice Genesys a GVP - do jediného systému.
Komentáře