High-tech pasy připraveny

Biometrické pasy definitivně opustily teoretické diskuse i testovací provoz. Úřad pro pasovou politiku, plánování a dozor Spojených států amerických ohlásil, že je připraven začít tyto pasy vydávat.

High-tech pasy připraveny


Biometrické pasy definitivně opustily teoretické diskuse i testovací provoz. Úřad pro pasovou politiku, plánování a dozor Spojených států amerických ohlásil, že je připraven začít tyto pasy vydávat.

Základem nových cestovních dokladů jsou čipy RFID (Radio Frequency Identification), jejichž prostřednictvím příslušní úředníci zjistí veškerá data o jeho držiteli. Ta jsou shodná s informacemi ve stávajících pasech a nově doplněná o biometrickou informaci v podobě fotografie obličeje.
Nové pojetí přináší i další výhodu oproti starým pasům, které při změně údajů držitele musely být znovu vydávány. Držitel dokladu s RFID čipem, na kterém je jeho identifikační číslo v digitální podobě, bude mít rok na bezplatné zavedení změn ve vládní databázi. Náklady na standardní 10letý pas nového formátu se pohybují mezi 85 a 97 dolary.
Biometrické pasy mají přinést rychlejší a bezpečnější odbavení při vstupu na území Spojených států a při jeho opuštění. Odpůrci nové technologie kritizují nebezpečí porušování soukromí, které high-tech pasy podle nich přinášejí a které spočívá v možnosti vzdáleně přečíst RFID čipy. To mimo jiné umožňuje sledování pohybu držitele pasu. Pasy odpovídají požadavkům Mezinárodní civilní letecké organizace na cestovní doklady z roku 2003, která sdružuje 188 zemí světa.

Komentáře