HP uvádí Service Delivery Platform

Společnost HP uvádí zdokonalenou síťovou platformu Service Delivery Platform, která pomůže telekomunikačním operátorům poskytovat služby miliónům zákazníků.

HP uvádí Service Delivery Platform


Společnost HP uvádí zdokonalenou síťovou platformu Service Delivery Platform, která pomůže telekomunikačním operátorům poskytovat služby miliónům zákazníků.

HP Service Delivery Platform (SDP) 2.0 umožňuje operátorům nabízet jejich zákazníkům lepší přístup ke konvergentním službám, multimédiím a službám webu 2.0 z mobilních zařízení.

HP SDP 2.0 obsahuje softwarové technologie pro řízení, správu a zajištění kvality, které pomohou poskytovatelům služeb naplno využít architekturu orientovanou na služby (SOA). Toto pojetí vytváří jednotnou vrstvu prostředků, díky nimž mohou různé služby komunikovat s bezdrátovými i drátovými sítěmi, aplikacemi jiných stran a nejrůznějšími kombinacemi webových služeb – hybridními aplikacemi webu 2.0 (mash-ups).

HP SDP 2.0 tak umožňuje operátorům vytvářet konvergované služby, jež spojují nejlepší telekomunikační, webové a IT zdroje. Jako příklady lze uvést hudební, video a praktické podnikatelské služby, jež personalizují doručování obsahu:

  • síťové zdroje zobrazující aktivní přítomnost zákazníka v síti nebo jeho fyzickou polohu;
  • webové zdroje pro přístup k rozsáhlým zdrojům informací, multimediálnímu obsahu a společenským komunitám;
  • prostředky IT, například billing, správa sítí a další systémy pro podporu podnikání a provozu (BSS a OSS).

HP SDP 2.0 nabízí mechanismy pro ovládání úrovně služeb i mechanismy správy identit a zabezpečení, jež se promítají do většího komfortu pro koncové zákazníky. Kromě toho je platforma plně podporována poradenskými a integračními službami HP, které urychlují její nasazení.

Platforma HP SDP 2.0 poskytuje standardizované, integrované rozhraní mezi bezdrátovými a drátovými službami a síťovou základnou. Služby a aplikace, jež jsou navázány na tuto společnou, jednotnou vrstvu, mají automaticky sdílený přístup ke všem potřebným prostředkům telekomunikační sítě, což eliminuje zbytečnou duplicitu.

Vylepšení v platformě HP SDP 2.0:
  • HP Third Party Framework – pomocí technologií HP SOA Systinet, HP SOA Manager a HP Select Access poskytuje ucelené řízení životního cyklu a zabezpečení včetně abstrakce sítě, podpory přístupu pro nezávislé vývojáře a integrace OSS/BSS. Od návrhu až po provoz přináší tato platforma klíčové kontrolní mechanismy, zásady a infrastrukturu pro sladění IT prostředků s organizačními cíli a obchodními modely.
  • Virtual Identity and Profile (VIP) Broker – pomocí nejnovějších technologií SOA poskytuje virtualizovaný, jednotný přístup a kontrolu nad zákaznickými informacemi uloženými v dílčích službách. VIP Broker tak podporuje personalizaci v reálném čase a možnost v reálném čase analyzovat obchodní informace a kontextová data pro podporu nových obchodních modelů založených na reklamě nebo na balíčcích obsahu pro konkrétní místa. Poskytovatel služeb tak například bude moci nabídnout balíček her, spořičů obrazovky a hudby 60 000 návštěvníků nějakého koncertu.
  • Enterprise Service Bus – vytváří most mezi sítí a IT prostředky včetně provozních a billingových systémů. HP SDP 2.0 je založen na otevřených, uznávaných standardech a podporuje různé middleware platformy. Klienti tak mohou flexibilně integrovat platformu HP SDP 2.0 do stávajících prostředí middlewaru.
  • Adaptéry OSS – poskytují ucelený pohled na síť, správu sítě, správu a kvalitu služeb. Z jediné konzole mohou administrátoři monitorovat a kontrolovat hardware, software a aplikace, aby zajistili dodržování dohod o úrovni služby.
  • Podpůrné prvky služeb – například software HP OpenCall, který propojuje stávající telekomunikační prostředí s novými systémy IMS (Internet Protocol Multi-Media Subsystem) a IPTV (Internet Protocol Television)
  • Testovací nástroje – metodiky a doporučené postupy poskytované v rámci produktů HP Performance and Quality Center, například Service Test a Service Test Management, které prokazatelně snižují náklady na testování až o 50 % a zvyšují rychlost i kvalitu poskytování služeb.
Komentáře