IBM Cognos a Global Business Services představují SIMB

IBM Cognos a Global Business Services představují SIMB


IBM Cognos spolu s IBM Global Business Services dnes oznámily vytvoření nového programu, který má pomoci podnikům řídit a vyhodnocovat kontrolu nákladů, zisk a kapitálové programy. a související alternativy financování s krátkodobými i dlouhodobými cíli. Strategic Investment Management Blueprint – předdefinovaný analytický model – v sobě spojuje software a služby, poskytující CFO a finančním ředitelům analytické nástroje nezbytné pro zlepšení řízení strategických investic a podporu rozhodování ve stále nejistějším obchodním světě.

Finanční oddělení mají definovat, řídit a optimalizovat portfolio strategických iniciativ, které při realistickém omezení financování v celém podniku tvoří obchodní výsledky. Například sdílená služba pro finance a účetnictví sníží roční správní a režijní výdaje, což následně pomůže financovat nákup nového výrobního zařízení snižujícího výrobkové náklady a zvyšujícího výnosy.

„Pro nadnárodní organizace je obrovskou výhodou, že mají v dlouhodobém horizontu přehled o svých pobočkách, zvláště, jsou-li na základě tohoto přehledu schopni jednat,“ řekl Steve Kowalke, poradce Centra inovací pro řízení výkonu Cognos a bývalý viceprezident a pokladník společnosti Target Corporation. „V době, kdy se překvapení stávají téměř běžnou věcí, potřebují finanční ředitelé nejrobustnější řešení, jako je toto, aby mohli sledovat vývoj iniciativ na základě stanovených cílů a aby věděli, co z dlouhodobého hlediska přinese budoucnost.“

Strategic Investment Management Blueprint společnosti IBM Cognos spojuje s využitím duševního vlastnictví IBM Global Business Services software IBM Cognos 8, zahrnující plánování, dashboardy, hlášení a analytické zprávy, se službami.

Program, který zlepšuje řízení výkonu, má zkracovat dobu zhodnocení a dále zvyšovat úspěch u zákazníků. Finanční ředitelé mohou s jeho pomocí lépe řídit a financovat strategické programy, protože tento program:

• usnadňuje integrované plánování ve strategickém časovém horizontu organizace,
• poskytuje dynamický dashboard pro monitorování a hodnocení rozdílů mezi cíli a prognózami,
• umožňuje plánování a hodnocení vícenásobných strategických programů a souvisejících iniciativ financování,
• umožňuje plánování a vyhodnocení M&A,
• umožňuje srovnání a analýzu scénářů „what if“,
• umožňuje sledovat závazky a realizaci kapitálových investic spojených se strategickými programy,
• automatizuje aspekt řízení pracovního toku a procesů, který zajišťuje, že organizace se trvale zaměřuje na tyto strategické programy.

„V těchto nejistých časech, způsobených celosvětovou krizí kapitálového trhu, se podniky snaží vyhodnocovat, financovat a řídit programy strategického zisku a růstu,“ řekl William Fuessler, globální leader působící v oblasti služeb pro finanční řízení v IBM Global Business Services. „Spojením analytického softwaru a služeb může tento jedinečný program pomoci firmám předvídat pokles výkonu, přehodnocovat dlouhodobé cíle a řídit a financovat strategické programy a následně upravovat směr podnikání. Tento nástroj přichází v pravý čas. Přístup k financování na kapitálových trzích a firemním půjčovatelům je nanejvýš problematický a organizace se stále usilovněji snaží dosáhnout výrazných finančních výsledků.“

Komentáře