IBM rozšiřuje možnosti řešení evidence

InfoSphere Traceability Server společnosti Cognos je software určený pro evidenci léků a potravin, ověřování výrobků a hospodaření s vratnými obaly.

IBM rozšiřuje možnosti řešení evidence


InfoSphere Traceability Server společnosti Cognos je software určený pro evidenci léků a potravin, ověřování výrobků a hospodaření s vratnými obaly.

IBM dnes představila novou verzi InfoSphere Traceability Server (dříve známý jako WebSphere RFID Information Center), softwaru, který umožňuje organizacím zpracovávat data ze snímačů, jako jsou štítky a čárové kódy Radio Frequency Identification (RFID) za účelem sběru a sdílení informací u zboží, jež proudí v dodavatelském řetězci. Jedná se o jediný software na trhu, který kombinuje možnosti Business Intelligence se softwarem pro sdílení informací, jež splňuje normu GS1 EPCglobal's Electronic Product Code Information Sharing (EPCIS).

InfoSphere Traceability Server se používá k řešení různých zadání napříč různými průmyslovými odvětvími. Ve farmaceutickém průmyslu jej výrobci a distributoři používají k plnění vznikajících předpisů vztahujících se na původ léků. Například smluvní výrobce Golden State Medical Supply používá tento software jako záruku toho, že je schopen plnit budoucí předpisy vztahující se na původ léků ve státě Kalifornie. Výrobci a distributoři potravin podobně tento software využívají k zajištění dohledatelnosti potravin jako prostředek k uspokojení potřeby větší odpovědnosti v potravinovém dodavatelském řetězci. V této oblasti je nejdále největší norský dodavatel potravin Nortura, který se spojil s IBM za účelem vytvoření řešení pro evidenci potravin, které zajistí větší bezpečnost u dodávek potravin v Norsku, a to tak, že se vytvoří systém, který dokáže dohledat původ masných a drůbežích výrobků.

Společnosti využívající InfoSphere Traceability Server si nyní mohou prohlížet data ze snímačů, jež jim umožňují nahlížení, zobrazování a automatizovanou inteligenci díky zabudovanému reportingu, analýzám, řídícím panelům, výstrahám a ohlašovacím schopnostem 8 BI od společnosti IBM Cognos. Například výrobci léků mohou požívat tento software pro monitorování dat ze snímačů nejen k dodržování původu léků, ale také k hodnocení efektivnosti svých obchodních procesů. Výrobci automobilů, kteří používají InfoSphere Traceability Server k monitorování polohy dopravních kontejnerů, mohou nyní podobně používat analytické schopnosti společnosti Cognos k určování toho, jak efektivně jsou kontejnery využívány a proč se občas ztrácí. V obou případech může dodatečné nahlížení vést, díky schopnostem Business Intelligence, k optimalizaci obchodních procesů a postupně k pružnějším obchodům.

InfoSphere Traceability Server plně splňuje normu EPCIS, jež umožňuje obchodním partnerům sdílet informace pořízené za použití snímací technologie. Používáním softwaru, který splňuje normu EPCIS, mohou organizace vytvářet systémy, které mohou používat ke sdílení informací o pohybech výrobků s jakýmkoliv obchodním partnerem, který rovněž využívá řešení shodné s EPCIS.

Produkt IBM Cognos 8 Business Viewpoint bude dostupný ve 4čtvrtém čtvrtletí, 2008.

Komentáře