IBM uvádí na trh New Dimension Management software

Produkt IBM Cognos 8 Business Viewpoint poskytuje podnikatelům příležitost vytvořit, udržovat, spravovat a sdílet podnikatelské plány.

IBM uvádí na trh New Dimension Management software


Společnost Cognos, která je dceřinnou společností IBM, dnes předvedla nový, spolupracující modelový software určený pro podnikatele k vytváření, udržování, spravování a sdílení podnikatelských záměrů a rychlému organizování strategických informací potřebných v procesu rozhodování a performance management podniku.

Produkt IBM Cognos 8 Business Viewpoint je nově nabízeným produktem performance management, který se vypořádává s problematikou rostoucí globalizace, slučování podniků a náročnými úkoly správy dat.

Tento produkt je doplňkem k hlavním řešením managementu dat, jako je IBM InfoSphere MDM Server, který synchronizuje domény matričních dat o zákaznících a produktech napříč operačními a transakčními celopodnikovými systémy. Specificky navržený pro performance management produkt IBM Cognos 8 Business Viewpoint umožňuje uživatelům nepřetržitě řídit měnící se dimenze, které jsou nejdůležitější pro podnikatelskou roli, pro účely konzistentního, sdíleného pohledu na výsledky, provozy a strategii. Tyto dimenze by mohly být propojeny se současnými nebo budoucími zprávami napříč celou organizací, plány nebo prognózami pro podnikatelské oblasti, jako jsou nákladová střediska, finanční toky nebo aktiva.

“S produktem IBM Cognos 8 Business Viewpoint je snadné sledovat, jak naši produktoví manažeři upravují dimenze podnikání změnou výrobních linek, a zkoumat, jak tyto změny ovlivňují jiné oblasti podnikání,” uvedl Paul Epp, Cognos Applications Manager, Graymont. “Bez porušení základních dat nebo obtěžování IT mohou naši uživatelé určovat, jak promíchat výrobní linky pomocí jednoduchého ovládání, a tak vytvořit workflow a zajistit, aby vlastník procesu byl upozorněn na zamýšlenou změnu a měl příležitost schválit doporučení.”

Produkt IBM Cognos 8 Business Viewpoint je postaven na podnikové platformě IBM Cognos 8. Její moderní, SOA architektura poskytuje otevřený přístup k datům tak, aby architekti mohli působit na stávající standardy a řešení managementu podnikání. Změny dimenzí lze sledovat zpětně přes produkty IBM Cognos 8 Planning a IBM Cognos 8 Business Intelligence tak, aby podnikoví analytici a systémoví administrátoři mohli validovat navržené změny a vytvořit základní dimenze pro reportování, analýzy, podnikové plánování a řídící panely napříč celým systémem performance management podniku.

Pro vypořádání se správou a integritou dat produkt IBM Cognos 8 Business Viewpoint centrálně ukládá finanční nástroje, aby umožnil obecný pohled napříč celou organizací. Také nahrazuje jakékoli manuální snahy ovládání prostřednictvím přezkoumatelných, automatických a auditovatelných procesů. To umožňuje správcům dat nebo podnikovým analytikům zajistit soulad s řídícími podnikovými nebo externími standardy. Dokumentovaná cesta auditu umožňuje přístup k posloupnosti dat jedním kliknutím, přičemž bezpečnostní parametry zajišťují řádnou kontrolu verze a dohled managementu nad změnami a jejich schválení k udržení integrity systému. Workflow také podporuje spolupráci a schvalování napříč mnohonásobným souborem uživatelů.

Komentáře