Infor dodává řešení Performance Management pro malé a střední firmy

Společnost Infor oznámila dostupnost Infor PM Business Edition - řešení pro řízení výkonnosti navrženého s cílem pomoci malým a středně velkým firmám automatizovat jejich plánovací a rozpočtovací procesy.

Infor dodává řešení Performance Management pro malé a střední firmy


Společnost Infor oznámila dostupnost Infor PM Business Edition - řešení pro řízení výkonnosti navrženého s cílem pomoci malým a středně velkým firmám automatizovat jejich plánovací a rozpočtovací procesy.

Infor PM Business Edition nabízí funkcionality pro řízení podnikové výkonnosti využívané obvykle velkými společnostmi, ale přizpůsobené potřebám SMB společností. Výsledkem je snáze implementovatelné a ovladatelné řešení poskytující SMB firmám strategické nástroje pro zvýšení své konkurenceschopnosti.

Infor PM Business Edition zaplňuje mezeru na trhu plánovacích a rozpočtovacích řešení, přičemž poskytuje z pohledu SMB potřebné funkcionality v softwarovém balíčku, jež je snadno implementovatelný a zároveň škálovatelný ke splnění dlouhodobých růstových cílů.

Plánovací funkcionality Infor PM Business Edition dovolují společnostem rychle modelovat a testovat různé obchodní scénáře pro vytvoření realistických finančních a provozních plánů. Řešení umožňuje celopodnikovou spolupráci prostřednictvím webového přístupu k plánům a datům a poskytuje schopnosti testovat situace typu „co-když“, aby byla společnost připravena na nečekané události a mohla se zpětně propracovat k základním finančním cílům pro identifikaci klíčových obchodních oblastí a milníků.

Rozpočtovací funkcionality Infor PM Business Edition pomáhají společnostem automatizovat, řídit a zlepšovat rozpočtovací procesy. Uživatelé mohou zadávat data z rozpočtu do centrálního umístění. Prostřednictvím stejného centrálního umístění rozpočtovací controller sleduje a řídí celkové rozpočtovací procesy s možností pohledů na stav jakéhokoliv rozpočtu v reálném čase. Tyto schopnosti zajišťují jedinou verzi pravdy díky eliminaci nepropojených excelových tabulek a nabídce centrálního umístění pro všechny rozpočtovací aktivity.

Infor PM Business Edition poskytuje reportovací funkcionality dovolující firmám distribuovat informace podnikovému managementu. S využitím integrované aplikace Infor PM Application Studio mohou podniky reportovat plánovací a rozpočtovací data a integrovat také informace z jiných zdrojů.

Komentáře