Infor tvrdí, že SOA se musí změnit

Strategie Open SOA umožňuje podle Inforu provozovat událostně řízenou architekturu SOA tak, aby spolupracující aplikace a softwarové komponenty mohly být nasazovány a upgradovány s minimálními či dokonce žádnými provozními následky na fungování souvisejících podnikových systémů.

Infor tvrdí, že SOA se musí změnit


Strategie Open SOA umožňuje podle Inforu provozovat událostně řízenou architekturu SOA tak, aby spolupracující aplikace a softwarové komponenty mohly být nasazovány a upgradovány s minimálními či dokonce žádnými provozními následky na fungování souvisejících podnikových systémů.

Infrastruktura pro událostně řízenou architekturu služeb je integrována do řešení Infor a bude dodávána prostřednictvím pravidelných produktových upgradů.

Infor Open SOA je výsledkem našeho dialogu se zákazníky, kteří chtějí využívat přínosů architektury SOA bez dalších nákladů, zdlouhavých implementací a nepřiměřené složitosti,“ uvedl Jim Shaper, CEO společnosti Infor.

Infor Open SOA je založena na událostně řízené, distribuované architektuře, která umožňuje modelovat obchodní události napříč podnikovými aplikacemi a službami. Prostřednictvím modelu „publish and subscribe“ probíhá zpracování obchodních událostí mezi aplikacemi a službami přes standardní sběrnici Infor Enterprise Service Bus (ESB). Architektura eliminuje závislost na stále složitějším middlewaru.

Součástí směřování Infor k otevřeným standardům je podle představitelů společnosti přijetí pokročilého XML standardu OAGIS (Open Applications Group Interoperability Standard) jako nativního rozhraní pro veškerou komunikaci mezi jednotlivými řešeními Infor.

Další informace o architektuře SOA viz rubrika Co je co zde.

Komentáře