Infor uvádí EAM Asset Sustainability Edition

Infor EAM Asset Sustainability Edition podporuje vyšší účinnost spotřeby energií v oblasti správy podnikového majetku.

Infor uvádí EAM Asset Sustainability Edition


Společnost Infor oznámila uvedení Infor EAM Asset Sustainability Edition, softwarového řešení umožňujícího organizacím integrovat řízení spotřeby energie a emisí do svých procesů správy podnikového majetku.

Měření amerického ministerstva průmyslu ukazují, že budovy a výrobní zařízení mohou redukovat spotřebu energie až o 20 %, pokud budou využívat programy zvyšující jejich účinnost. Infor EAM Asset Sustainability Edition integruje energetickou spotřebu do řízení výkonnosti využívaného firemního majetku, přičemž poskytuje komplexní obrazí skutečných nákladů na provoz a údržbu majetku. Software společnosti Infor jde dále než jen k řízení energetické spotřeby – zahrnuje spotřebu jakýchkoliv energetických zdrojů (včetně vody, vzduchu, plynu, elektřiny či páry), a sledování emisí jako například plynů narušujících ozonovou vrstvu.

„Není žádných pochybností o tom, že vysoké náklady na energii jsou nepřítelem podnikových rozpočtů a že neefektivní energetické procesy mají nepříznivý vliv na naše životní prostředí,“ řekl John Murphy, ředitel odvětvového a produktového marketingu for řešení Infor EAM. „Infor EAM Asset Sustainability Edition je průlomové řešení, které pomáhá adresovat tyto výzvy. S tímto řešením se mohou organizace zaměřit na zvýšení účinnosti při využívání energií prostřednictvím automatizace postupů vedoucích k udržitelnému a přitom ziskovému rozvoji.“

Podniky všech odvětví čelí zvyšujícím se nákladům na základní energie, jako je světlo, klimatizace a teplo, které spotřebovávají jejich klíčová podniková zařízení – typicky výrobní provozy. Kromě problematiky vlastních nákladů si podniky uvědomují širší souvislosti směřující k iniciativám na ochranu životního prostředí a minimalizaci nepříznivých vlivů jejich provozů.

Infor EAM Asset Sustainability Edition automatizuje procesy spojené s řízením majetku a související spotřebou zdrojů. Řešení sleduje spotřebu jednotlivých zařízení v reálném čase, hodnotí data v porovnání s uživatelsky definovanými podmínkami a upozorňuje uživatele na anomálie v případě, že zařízení překročí přijatelné výkonnostní meze. Řešení rovněž posiluje rozhodovací procesy zahrnutím dat o spotřebě a emisích do klíčových indikátorů výkonnosti (KPI) a výkonnostních reportů. Manažeři například mohou generovat výkazy poskytující celkové analýzy emisí CO2 a rozklíčovat je do výkonnosti jednotlivých zařízení prostřednictvím uživatelsky přehledných grafických tabulek.

Software také umožňuje podnikům měřit výkonnost konkrétního zařízení k určení nákladů na jeho údržbu v závislosti na aktuální spotřebě energie v porovnání s případným novým, méně energeticky náročným zařízením. Tato funkcionalita dovoluje realizovat strategická rozhodnutí v závislosti na nákladech na energie, ceně a projektované návratnosti investic.

Infor EAM Asset Sustainability Edition je webově postavená aplikace, která může být implementována jako přímo u zákazníka tak hostována ve společnosti Infor. Software získává data o spotřebě energie s využitím měřících zařízení (existujících subsystémů či jiných senzorů třetích stran) a dovoluje využívat bezdrátových komunikačních sítí.

Komentáře