Infor uvádí novou verzi Infor PLM Optiva

Společnosti z odvětví procesní výroby získávají podporu pro větší variabilitu, redukci materiálových nákladů a efektivnější řízení regulačních požadavků.

Infor uvádí novou verzi Infor PLM Optiva


Společnost Infor dnes ohlásila nejnovější verzi Infor PLM Optiva, řešení z oblasti řízení produktového životního cyklu (PLM) určeného pro procesní výrobce a prodejce. Funkcionality v nové verzi zlepšují procesy vývoje receptů včetně možnosti variabilních úprav, silnějšího modelování výkonnosti a produktové simulace, dále poskytují větší flexibilitu a možnosti datových analýz, vylepšují procesy testování a zefektivňují procesy řízení kvality a označování výrobků.

Nový Advanced Formula Editor, jedna z nejdůležitějších inovací v rámci Infor PLM Optiva, umožňuje výrobním podnikům vizuálně modelovat řadu receptů a jejich verzí, rychle vyhodnotit ideální postupy a identifikovat případná rizika. Vývojoví pracovníci mohou také rychle vytvořit sérii receptů a simulovat odpovídající důsledky, jež pomáhají redukovat cyklus pokusů a omylů spojených s tradičními vývojovými postupy. Tato funkcionalita dokáže poskytnout významné úspory financí a času nezbytného k uvedení nových produktů na trh, přičemž zároveň přináší vyšší kvalitu výrobků. Nový editor také dovoluje vytvořit tzv. „sub-recepty“, jako jsou například směsi příchutí, které pomáhají zlepšit kvalitu dávkování a konzistenci a lépe ochránit duševní vlastnictví v případě outsourcované výroby. Nové funkcionality pro řízení receptů navíc nově obsahují testovací modul, který umožňuje minimalizovat chyby a garantovat bezpečnost vyrobených produktů.

Infor PLM Optiva nyní poskytuje inovovaný analytický modul pro simulaci výroby navrženého produktu, který dokáže lépe určit oblasti potenciálních problémů dříve a minimalizovat čas nutný k provedení úprav či implementaci opatření v dodavatelském řetězci. Například výrobce polévek může upravit svůj existující recept a přesněji určit, jaké důsledky bude mít verze s nižším obsahem sodíku na náklady a kvalitu. Analytický modul také nabízí lepší přehled o nákladech a ziskovosti, přičemž pomáhá společnostem generovat přesnější analýzy obchodní výkonnosti. Rozšířené analytické funkcionality mohou také významně zvýšit schopnost výrobců doložit výroky uvedené na obalech produktů a tím omezit náklady spojené s „compliance“ procesy.

Další inovace v oblasti vyhovění normám byly do nové verze integrovány prostřednictvím aplikace Intelligent Authoring od společnosti Atrion International, která je poskytovatelem „compliance“ řešení pro nadnárodní společnosti. Tato funkcionalita pomáhá zefektivnit analýzy produktů a automatizovat tvorbu globálně vyhovující, vícejazykové dokumentace s cílem minimalizovat náklady na regulační požadavky spojené s narůstajícím počtem uváděných produktů a regulačních předpisů.

A nakonec, nový modul Label Development zvyšuje přesnost a zefektivňuje vytváření produktových označení s ohledem na aktuální složení výrobků, jejich testování a analýzy. Vylepšené řízení produktových označení dovoluje výrobcům redukovat výrobní časy, náklady a složitou administrativu.

Pro více informací o produktové řadě Infor PLM pro potravinářské a nápojářské společnosti navštivte prosím http://www.infor.com/solutions/plm/industries/fb/.

Komentáře