Infor uvádí PM 10

Infor uvádí PM 10


Společnost Infor uvádí PM 10, komplexní sadu Performance Management (PM - řízení výkonnosti) softwaru, jež integruje obchodně procesní aplikace Extensity MPC a analytické nástroje Systems Union MIS. Tato sada poskytuje ucelenou nabídku umožňující zlepšení provozní a finanční výkonnosti podniku.

Infor PM 10 zákazníkům nabízí platformu k rychlé integraci, analýzám a získávání přesných informací týkajících se jejich obchodní výkonnosti. Uživatelé mohou snadno řídit své základní podnikové procesy, od strategického managementu, plánování a rozpočtování až po finanční výkaznictví, konsolidaci a forecasting. Zákazníci mohou také sadu Infor PM 10 implementovat jako samostatné řešení zaměřené na specifické obchodní potřeby.

Infor PM 10 obsahuje komponenty Business Process Applications (BPA) pro finanční a další podniková oddělení, a Business Specific Analytics (BSA), jež pomáhají společnostem řešit na rolích postavené a odvětvově specifické výzvy.

  • Infor PM Planning and Budgeting - BPA aplikace, která dovoluje uživatelům identifikovat trendy ovlivňující výkonnost, testovat různé obchodní scénáře a redukovat čas nutný pro tvorbu rozpočtů.
  • Infor PM Financial Consolidation - BPA aplikace, která umožňuje společnostem zefektivnit a řídit kompletní proces konsolidace finančních dat z různých oddělení
  • a globálních zastoupení.
  • Infor PM Strategic Management - BPA aplikace propojující strategické záměry
  • s operativními plány, výkonnostní metriky s lidskými zdroji, a která monitoruje dané aktivity v rámci obchodních jednotek a jednotlivců a zejména jak přispívají k naplňování strategických cílů.
  • Infor PM Forecasting - BPA aplikace dovolující organizacím sbírat a analyzovat detailní informace o prodeji a potenciálních zakázkách a uživatelům vytvářet a porovnávat predikce s daty o historické výkonnosti, produktových trendech a sezónních modelech.
  • Infor PM OLAP - BSA analytický nástroj, který poskytuje platformu pro plánování, reportování a analýzy prostřednictvím výkonné, multidimenzionální databáze.
  • Infor PM Application Studio - BSA nástroj umožňující organizacím sběr informací a sdílení znalostí napříč celou společností s využitím webových reportů, dolování dat a strukturovaných datových zdrojů jako jsou e-mailové či textové dokumenty.
  • Infor PM Office Plus - BSA nástroj, který poskytuje uživatelům známé prostředí Microsoft Excel pro přístup k datům a výkazům a redukuje nekompatibility různorodých tabulkových procesorů.

Infor PM 10 se vyznačuje inovacemi, které může organizace využít ke zvýšení své transparentnosti, výkonností a procesní efektivity. Například zlepšit transparentnost lze prostřednictvím výkazů uživatelských aktivit, jež poskytují jasný záznam o každém reportovaném údaji, včetně pohledu do původního informačního zdroje. Infor PM 10 dovoluje uživatelům získávat data přímo z tabulek ve zdrojovém systému nebo z datových skladů. Manažeři mohou automaticky sledovat stav jakéhokoliv business procesu, což jim umožňuje identifikovat vliv jednotlivých provozních jednotek na celý proces.

Infor PM 10 podporuje systém Microsoft Windows a řešení Microsoft Office, včetně verzí Vista resp. Office 2007.
Komentáře