Informační systémy: Standard na zakázku, aneb nevymýšlejte žárovku, dělejte to, v čem jste dobří - 2

Informační systémy: Standard na zakázku, aneb nevymýšlejte žárovku, dělejte to, v čem jste dobří


Klasika versus procesy
Průběh projektu nasazení (případně přenastavení) informačního systému se výrazně liší od „klasické“ implementace. Hlavní rozdíly v jednotlivých krocích jsou shrnuty v následující tabulce:

Procesní projekt Klasický projekt
Start projektu Přednastavený systém s procesy pro konkrétní branži Čistá tabule nebo flipchart
Seznámení se systémem Definice potřeb
Procesní analýza
Školení Školení
Identifikace rozdílů (gap analýza) Zpracování cílového konceptu
Namapování potřeb na funkcionalitu informačního systému
Schválený rozsah úprav Schválení cílového konceptu
Vytvoření prototypu
Provedení úprav Úpravy a vývoj
Integrační testy Integrační testy
Spuštění do produktivního provozu Spuštění do produktivního provozu


Co získáte?
Dodávkou a realizací řešení dle procesní metody získá budoucí uživatel (kromě případných licencí v případě kompletní instalace) následující produkty a služby:
  • Přednastavená šablona procesů
  • Prováděcí metodika
  • Fixní cena a časový harmonogram
  • Školení klíčových uživatelů
  • Předpřipravená uživatelská dokumentace
  • Migrační nástroje předkonfigurované pro integraci

Proč standard na zakázku
Jak plyne z předchozího textu, mnoho práce bylo v případě postupu dle procesního přednastaveného modelu provedeno ještě předtím, než dojde ke využití této metodiky na novém konkrétním případu. Tato práce sestává především ve vytvoření procesních modelů pro jednotlivé branže, jejich „optimalizaci“ a také sladění se standardním předkonfigurovaným informačním systémem. V současné době jsou k dispozici referenční procesní databáze pro oblast chemického průmyslu, farmacie, automobilového průmyslu a oblast diskrétní výroby (Capital goods). Jednotlivé referenční modely je přitom možno kombinovat v případech, kdy činnosti uživatelské organizace překračují hranice jednotlivých branží.
Výsledkem je vyšší flexibilita, získání jasného obsahu za jasnou cenu a využití zkušeností, na jejichž sběru se podíleli odborníci v mnoha podnicích s podobným zaměřením. Včetně zahrnutí nutných podnikových „specifik“ je pak možno získat opravdový standard na zakázku.


Miroslav Vavera je IT Implementation division director, společnosti IDS Scheer ČR, Jan Mušal je ARIS SmartPath Competence leader společnosti IDS Scheer ČR.Komentáře