IT oddělení musí obhájit přínos testování podnikového softwaru

Compuware a LogicaCMG začínají dodávat Q-Talk, nové řešení pro testování a řízení kvality podnikévého softwaru.

IT oddělení musí obhájit přínos testování podnikového softwaru


Compuware a LogicaCMG začínají dodávat Q-Talk, nové řešení pro testování a řízení kvality podnikévého softwaru.

Podle dodavatelů umožní Q-Talk IT oddělením snadněji obhájit přínos testování softwaru a zároveň pomáhá rychleji řešit potřeby v oblasti řízení kvality a snížit rizika spojená se zaváděním nových projektů. Společné řešení Compuware a LogicaCMG má zákazníkům přinést také lepší přehled a kontrolu nad celým vývojovým cyklem.

IT a obchodní oddělení často čelí komunikačním bariérám při stanovování priorit a požadavků na testování. Dalším problémem, který projekty často značně komplikuje je situace, kdy software používaný podnikovými analytiky a odborníky na zpracování požadavků není přímo propojen s QA softwarem používaným k vlastnímu testování,“ uvádí Anton Martens, ředitel pro testování a mezinárodní obchod společnosti LogicaCMG. „LogicaCMG se tyto potíže snaží odstranit pomocí řešení, které IT oddělením pomůže efektivněji komunikovat s netechnickými podnikovými uživateli. Tímto způsobem budou schopni rychle zmapovat a řídit požadavky na testování těch částí aplikace, které mají pro podnikání firmy největší význam. ... testeři musí kombinovat testování postavené na požadavcích klienta s testováním vycházejícím z rizik.

Komentáře