IT ve strojírenství

IT ve strojírenství


Strojírenství má v Česku velmi dobrou pozici, v tomto segmentu podniká řada společností, často s dlouholetou tradicí, jejichž výrobky se dokáží prosadit jak v naší vlasti, tak v zahraničí. V poslední době více využívají možností čárových kódů, řízení výroby prostřednictvím informačních systémů a poohlížejí se i po novinkách, jaké představuje například RFID technologie.

Z pohledu IT dodavatele je v oblasti strojírenství specifická především výroba, kde se často jedná o výrobu smíšenou: „To znamená kombinace projektů (zakázek) a sérií. S důrazem na sledování podle sériových čísel a šarží,“ přibližuje Petr Koptík, obchodní ředitel společnosti Minerva Česká republika, která mimo jiné dodává ERP systém MFG/Pro i firmě Ingersoll-Rand.
Podle Koptíka kladou tito zákazníci v oblasti IT největší důraz na oblast řízení výroby a řízení nákladů: „Dále jsou pro ně důležité možnosti napojení speciálních podpůrných nástrojů a čárových kódů, případně RFID.“

IT manažerka strojírenské firmy Ingersoll-Rand Jarmila Kaplanová se snaží budovat pokud možno homogenní informační systém na bázi jednotných informačních technologií: „Snažíme se vyhnout roztříštěnosti, která je obtížnější jak z hlediska rozhraní, tak z hlediska správy a údržby.“

Ingersoll-Rand je strojírenskou a inovační firmou. Ve více než 100 výrobních závodech na celém světě zaměstnává Ingersoll-Rand 45 tisíc lidí. V České republice vlastní Ingersoll-Rand od roku 1992 závod Thermo King Czech Republic v Kolíně, kde se vyrábějí chladicí a klimatizační jednotky pro nákladní automobily, autobusy a kolejová vozidla, od roku 2001 závod Bobcat v Dobříši na výrobu nakladačů a rypadel, od roku 2002 pak nově vybudovaný závod IRCR Manufacturing na výrobu vzduchových šroubových kompresorů v Uničově. Převážná část produkce Ingersoll-Rand v České republice je určena na export.

„Principiálně se v oblasti IT neodlišujeme od jiných oborů podnikání, ale nejdůležitější je pro nás samozřejmě podpora klíčových činností naší společnosti, tedy v našem případě řízení výroby,“ zdůrazňuje Kaplanová.

Sestrojené problémy

Mezi problémy strojírenství v oblasti informačních technologií nefigurují žádné specifické pro daný segment, ale jsou společné ve všech oborech. „Je to tlak na cenu a konkurence. Řešením je lepší kontrola/řízení nákladů,“ konstatuje Koptík. V Ingersoll-Rand se v oblasti informačních technologií podle Kaplanové potýkají především s výběrem spolehlivých a solidních subdodavatelů, spoluprací se subdodavateli a pak s doškolováním vlastních uživatelů.

Za posledních pět let zaznamenal Koptík u firem ze strojírenského segmentu přechod, či snahu o přechod, od malosériové nebo zakázkové výroby k částečně opakované (kombinované) spolu s případnou montáží na zakázku. Tyto činnosti dnes podle Koptíka nejsou bez sofistikovaných a oborově zaměřených ERP systémů možné.

„V současné době harmonizujeme vnitropodnikové procesy s provozovaným ERP systémem MFG/Pro. Věnujeme se přípravě nasazení čárových kódů ve skladech i ve výrobě a připravujeme se na certifikaci ISO,“ říká Kaplanová.

Lépe s IT strategií

Prostor pro zlepšování služeb a snižování nákladů vidí Koptík například v outsourcingu informačních technologií a v zaměření na hlavní obor vlastního podnikání: „Informatiku tak lze řešit smluvním vztahem s oborově zaměřeným poskytovatelem outsourcingových služeb či prostřednictvím AMS, tedy Application Management Services.“

Změny v oblasti informačních technologií jsou podle Kaplanové náročné na čas i náklady: „Nicméně se musíme přizpůsobovat změnám, které jsou dány rychlostí vývoje v oblasti informačních technologií. Jsme si vědomi dalších a dalších možností, které nám IT skýtají. Strategie v oblasti IT jsou voleny tak, aby IT pro nás bylo nástrojem kontinuálního zvyšování kvality, snižování nákladů a zvyšování konkurenceschopnosti.“

Komentáře