IT ve zpracovatelském průmyslu

IT ve zpracovatelském průmyslu


Zpracovatelský průmysl v sobě zahrnuje celou řadu odvětví, které mají mnoho společného, ale v lecčems se také výrazně odlišují. Požadavky na informační technologie v hutnictví musejí být odlišné od chemických závodů, textilního průmyslu či výroby. S tím se při rozvoji podnikového IT musí vypořádat nejen zákazníci, ale i jejich dodavatelé.

Vzhledem k široké množině různorodých oblastí, které zpracovatelský průmysl zahrnuje, je podle Pavla Motana, obchodního ředitele společnosti K2 atmitec, největším specifikem oboru právě výrobní náplň konkrétní firmy: „Například v chemickém průmyslu je nutné sledovat jakost vstupních i výstupních surovin v jejich chemickém složení a je třeba brát ohled na přísné normy jakosti. Pro strojírenství je specifické sledování velkého množství dokumentace k jednotlivým výrobním zakázkám. V hutnickém průmyslu je často sledována výtěžnost výrobků, specifické zde bývá také sledování licích forem v kombinaci vlastních a zákaznických. Pro oblast dřevozpracujícího průmyslu je specifické řešení řezných plánů, v textilním průmyslu se mimo celé řady specifik ve výrobě jedná zejména o prodej textilu s požadavkem na finanční kompenzaci vad.“

Miloš Zeman, ředitel společnosti Devon, která se zabývá výrobou rozbíjecích zařízení, drapáků a lopat pro stavební vozidla, přibližuje nejdůležitější součást firemního IT: „Dnes je to Informační systém K2. V minulosti to byly především CAD programy jako Autodesk Inventor a Mechanical Desktop, jejichž výstupy máme dnes již provázány s vlastním informačním systémem. Pořád pro nás zůstává důležitou i tvorba výrobní dokumentace ve 2D podobě, která je pro vlastní výrobu stále nutná nejen v naší firmě.“

Hrubé dovednosti a jemné IT

Firmy působící v oblasti výroby bývají podle Motana vybaveny především hrubými dovednostmi obsluhy strojů a zařízení a s příchodem IS, který zajišťuje sběr dat přímo z výroby, jsou nuceni pracovat s jiným typem zařízení, než jsou zvyklí. „Management společností se obvykle snaží vycházet svým zaměstnancům vstříc a usnadňuje jim odpis výroby různými technickými prostředky, například čárovými kódy, docházkovými systémy a podobně,“ konstatuje Motan.

Zabýváme se výhradně zakázkovou výrobou. Odlišné od jiných oborů podnikání je to, že před výrobním procesem připravujeme výrobní dokumentaci v CADu,“ říká Zeman. „Z výkresové dokumentace v informačním systému zpracováváme technologickou přípravu výroby a podle ní postupují jednotlivé profese.“ Velkou výhodu vedení všech dat v informačním systému vidí Zeman v tom, že pokud přijde zakázka, která je podobná již vyráběné zakázce, lze se snadno podívat na její výrobní kalkulaci. „Jsme tak schopni výrazně zrychlit poptávkové řízení. Tuto problematiku znají jistě všechny strojírenské podniky.

Pro Devon je specifická výhradně zakázková výroba s velkým množstvím kooperací na výsledném produktu. V oblasti IT to pro podnik znamená sledování specifických výrobních produktů od vzniku poptávky přes tvorbu výrobní dokumentace až po výstupní kontroly a expedici dodávky.

Do budoucna uvažuje Devon podle Zemana o zavedení manažerského vyhodnocovacího systému na bázi OLAP technologie, který by byl integrován informačního systému.

Čárové kódy táhnou

Za posledních 5 let vnímá Motan v oblasti IT ve zpracovatelském průmyslu posun zejména v oblasti využívaných technologií: „Se zvyšující se dostupností technologie čárových kódů se na nás zákazníci obracejí právě s tímto požadavkem.

Největší brzdou rozvoje IT v naší firmě je lidský činitel, který bude bohužel, i přes všechny metodiky a automatické kontroly, vždy vytvářet chyby, které se následně velmi těžko dohledávají,“ konstatuje Zeman.

Specifikem poslední doby, nejen ve zpracovatelském průmyslu, je pak podle informací Motana tisk dokladů v ruském jazyce, přesná evidence dokumentace k výrobním postupům, šaržím, FIFO i FEFO systému nebo plánování výroby MRP I a MRP II.

V budoucnu Motan očekává, že se velká část společností z oblasti zpracovatelského průmyslu bude stále více orientovat na východní trhy, jako je Polsko, Rusko, balkánské země a Čína. Předpovídá také rostoucí zájem o nástroje controllingu na různých manažerských úrovních.

Prostor pro větší využití informačních technologií vidí Motan zejména v oblasti vyhodnocování manažerských ukazatelů: „Dostupností OLAP technologie je možné poskytnout hodnotící ukazatele, delegovat pravomoci a odpovědnost na nižší management, a zajistit tak včasnou zpětnou vazbu pro strategické řízení společnosti.“

O zásadnějších změnách v našem oboru z hlediska využívání IT je v dnešní době těžko mluvit. Pokud se podíváte zpět a zhodnotíte si pro sebe rychlost vývoje od sálových počítačů k notebookům, zjistíte, že zásadní změny a rychlost jejich vývoje snad ani nelze předvídat,“ hledí do budoucna Zeman.

Foto: Wikipedia, licence GFDL

Komentáře