Jak ve firmě zavést řízení obchodních požadavků

Novou verzi Optimal Trace, což je řešení pro řízení obchodních požadavků (BRM – Business Requirements Management), uvedla na trh společnost Compuware. Verze 5.0 je vhodná pro ty firmy, které začínají aplikovat řešení BRM, a umožňuje jim, aby časem začaly používat pokročilé strukturované požadavky.

Jak ve firmě zavést řízení obchodních požadavků


Novou verzi Optimal Trace, což je řešení pro řízení obchodních požadavků (BRM – Business Requirements Management), uvedla na trh společnost Compuware. Verze 5.0 je vhodná pro ty firmy, které začínají aplikovat řešení BRM, a umožňuje jim, aby časem začaly používat pokročilé strukturované požadavky.

Novinka snižuje hranice pro vstup u organizací, které chtějí vylepšit procesy řízení požadavků. V prostředích, kde se požadavky zaznamenávají do dokumentů ve Wordu nebo do tabulek Excelu, přichází Optimal Trace 5.0 s vysoce intuitivními funkčnostmi importu dokumentů a textů, které umožňují prakticky každý dokument nebo soubor nahrát do datového skladu Optimal Trace. Spolu s obchodně orientovanou filozofií řešení Optimal Trace to vede k rychlému nasazení a přijetí obchodně orientovaného přístupu.
„IT potřebuje spolupracovat s obchodem, aby vyvolalo efektivní požadavky a řídilo je napříč životním cyklem aplikací,“ řekl John Williams, viceprezident pro produktovou strategii a řízení u společnosti Compuware. „S řešením Optimal Trace 5.0 se životní cyklus aplikací řídí obchodními záměry, čímž se maximalizují přínosy pro chod celé společnosti. Kombinace řešení Optimal Trace 5.0 a Optimal Delivery Manager je kvalitním nástrojem pro každého IT manažera při zapojování IT do činnosti podniku.“

Komentáře