JKR uvádí ERP BYZNYS VR - 2

Společnost JKR, přední český dodavatel podnikových informačních systémů, uvádí na trh nový ERP systém BYZNYS VR (Vista Ready), které je přizpůsoben pro práci uživatelů ve Windows Vista a s Office System 2007.

JKR uvádí ERP BYZNYS VR


ERP systém BYZNYS VR se skládá z několika významných funkčních a ovládacích oblastí, které ho odlišují od systému BYZNYS Win.

Gadgety
Systém BYZNYS VR umožňuje zobrazit k verzi MS Windows Vista tzv. „Gadgety“. Gadget představuje miniaplikaci zobrazující se zpravidla v pravé části plochy operačního systému. Hlavní výhoda gadgetů spočívá ve faktu, že jsou při správném nastavení neustále viditelné i přes maximalizovanou plochu formulářů uživatele. Druhá výhoda spočívá ve faktu, že k zobrazení požadované aktualizované informace není třeba spuštěného systému. Díky těmto výhodám může mít neustále finanční ředitel přehled o stavech financí v pokladnách či na bankovních účtech, obchodní ředitel si zobrazí seznam deseti nejvyšších pohledávek od odběratelů a běžný uživatel si zobrazí seznam nesplněných úkolů či kalendářových záznamů za aktuální den. To vše je viditelné bez nutného spuštění ERP systému BYZNYS VR.

Projektové řízení
Modul projektové řízení je určen uživatelům, jejichž akce jsou natolik komplexní, že vyžadují bližší rozbor po stránce definice průběhu akce, strukturovanosti, sledování dílčích činností, zdrojů, financí a termínů plánovaných na danou akci, a dále vyžadující následný rozbor z pohledu vlastní realizace. Na projektové řízení pak uživatel („project leader“) pohlíží z několika směrů:

Nástroj pro sledování termínů – u každého z projektů se v systému BYZNYS VR definují činnosti a jejich vzájemné posloupnosti či případně struktury. U každé činnosti jsou definovány datumy zahájení a termíny požadovaného dokončení činnosti. Díky automatické kontrole běžící na pozadí systému se project leader dozví o dílčích prodlevách systému. Dalším pomocníkem je při náhledu na činnosti Ganttův diagram, s jehož pomocí lze snáze definovat kritickou cestu v projektu či stavy rozpracovaných etap.

Nástroj pro řízení kapacit zdrojů – základním stavebním kamenem celého modulu je definice zdrojů. Pro každý zdroj definujeme jeho zařazení, možnosti vytížení pro připravená období a maximální vytížení v rámci období. Během definice projektu je tak možno sledovat vytíženost přidávaných zdrojů k činnostem projektu. Náhled na vytíženost kapacit je však zapracován i z pohledu konkrétního zdroje.

Nástroj pro plánování financí – díky detailnímu plánování fixních a variabilních složek nákladů na jedné straně, tak i fakturačních tarifů na straně druhé, lze velmi jednoduše sledovat finanční ukazatele na jednotlivé činnosti i projekty. Vybrané projekty si může uživatel přenést do plánu karty zakázky a tak získat ucelené informace také o jejím skutečném průběhu. Díky tomu lze posuzovat rozbor financí ze tří pohledů:

  • „Jak by měl být projekt úspěšný z pohledu plánu projektu?“,
  • „Jak by měl být projekt úspěšný z pohledu skutečné realizace projektu?“,
  • „Jak dopadla skutečnost z pohledu obchodní zakázky?“.

BVR Office
Komponenta BVR Office představuje přidanou hodnotu k aplikaci MS Word 2007. S její pomocí je uživatel schopen zapisovat přímo do psaných dokumentů informace známé z ERP systému BYZNYS VR. Příkladem může být např. vložení adres společnosti a jejího obchodního partnera do úvodu smlouvy. Druhým příkladem může být příprava jakékoliv vydané korespondence ve formátovaném tvaru dle podnikových standardů (např. typu poptávka, nabídka, tiskové zprávy apod.). Na kliknutí na tlačítko se uživateli korespondence uloží nejen na disk či do centra sdílení dokumentů, ale zároveň se uloží jako nový záznam v systému BYZNYS VR včetně přiloženého dokumentu ve formátu DOC či DOCx. Stejným způsobem jako vydanou korespondenci je možné zpracovávat korespondenci přijatou, vlastní objednávky, záznamy o kontaktech (z telefonátů, schůzek, e-mailů apod.) či o interních informacích společnosti.

Atraktivita a ergonomie systému
Na základě analýzy každodenního chování uživatele při práci s ERP systémem došli vývojáři společnosti JKR k závěru, že je třeba zapracovat na atraktivitě, ergonomii a designu systému takovým způsobem, jenž by uživateli umožnil pohodlnější přístup k nabídkám či práci v nich samotných. Výsledkem je nyní systém BYZNYS VR, který umožní zobrazení aplikace na celé ploše displeje či pouze jako panel v části plochy, dále umožní zobrazení nabídek v ribonu pro rychlejší orientaci uživateli, nad každým dokumentem na disku či v centru sdílení dokumentů zobrazí jeho vlastní náhled pro přesnější představu při výběru dokumentu, či zobrazí různě uživatelsky nadefinované kombinace přehledů, formulářů či systémů s různými multiverzními firmami. Druhý směr k vyšší uživatelské přívětivosti představují v systému BYZNYS VR nové ergonomické prvky. Příkladem může být použití automatických textů (obecných či cílených na konkrétní formuláře), okno pro spuštění oblíbených či naposledy spuštěných nabídek, přehledy obecných detailů nad kterýmkoliv záznamem v systému, či centrální vyhledávání, jenž je aplikováno na celý systém dle nejnovějších trendů použitých například v operačním systému MS Windows Vista.Komentáře