Konica Minolta představuje službu jtman/jtweb

Jedná se o nový systém pro zpracování a správu tiskových objednávek i přes webové rozhraní.

Konica Minolta představuje službu jtman/jtweb


Systém efektivního tisku jtman/jtweb představuje ideální způsob zajištění tisku nejen v rámci firmy, ale také pro zákazníky, kteří mohou zadávat tiskové úlohy prostřednictvím webového rozhraní. Součástí unikátní koncepce je tzv. Centrum reprografického tisku, kde se sbíhají všechny tiskové úlohy a operátoři zajistí jejich nejefektivnější způsob vytištění.

Služby jtman a jtweb se vzájemně velmi dobře doplňují. jtman je určen především pro vnitrofiremní tisk, kdy je dokument odeslán z klientské stanice do reprografického centra včetně detailních pokynů k tisku. Následně operátor centra rozhodne, na jakém stroji bude úloha vytištěna. jtman řeší archivaci, editaci a správu tiskových objednávek.

jtweb umožňuje odesílání tiskových požadavků prostřednictvím webového rozhraní na vzdálené místo tisku. Technologie usnadňuje tisk zaměstnanců či pravidelných zákazníků jednoduchým zapojením do tiskového prostředí přes internet nebo intranet. Prostředí je navíc přizpůsobeno pro jakýkoliv tiskový formát a veškerá komunikace je zabezpečena před narušením třetí stranou.

Pro efektivnější práci jsou k dispozici tři odlišné moduly: jtweb reprint – objednávkový systém tiskových úloh, v online katalogu uživatel vybírá z již předpřipravených tiskových úloh, což umožňuje okamžité vytvoření odhadu nákladů ještě před vydáním tiskové objednávky. jtman submit – modul zajišťuje odesílání tiskových úloh prostřednictvím internetu k poskytovateli tiskových služeb či na specializované tiskové oddělení. jtman synchronize – most spojující jtman s jtweb,který je umístěn mimo podnikovou infrastrukturu.

Největším přínosem pro podnik je především rychlá a snadná možnost zadávání tiskových úloh, a to jak z vnitrofiremních tak i z externích zdrojů. V obou případech se úlohy setkávají v centrálním reprografickém oddělení, kde odpovědná osoba určí stroj pro tisk, způsob vytištění a dokončovací práce spolu s následným odesláním finálních tisků. Tato tzv. operátorská konzola se specializuje výhradně na přípravu dokumentů před tiskem za pomoci sady Make-Ready nástrojů

S pomocí služby jtman/jtweb je možné nabídnout nejen zaměstnancům, ale především zákazníkům, tiskové služby šité na míru společně s jednoduše ovladatelným webovým rozhraním. Pomocí tohoto komplexního řešení dosáhne společnost celkového růstu obratu při zvýšení zákaznické loajality a snížení operačních nákladů.

Pro školy připravila Konica Minolta speciální balíček jtweb SE (jtweb School and Education), který obsahuje několik specializovaných produktů a funkcí pro nasazení ve specifickém školním prostředí. Stěžejní požadavkem tiskového systému ve školách je obvykle centrální správa s možností lokálního tisku dokumentů. Balíček služeb jtmanSE vychází vstříc právě takovýmto nárokům, nabízí totiž webové rozhraní s možností editace vzhledu, které slouží ke sběru tiskových úloh, ty jsou následně odeslány na centrální reprografické oddělení. Vzhled je možné plně přizpůsobit a v případě potřeb jej maximálně zjednodušit.

Součástí balíčku je konvertor dokumentů (jt Document Converter), který umožňuje tisk různých formátů souborů bez nutnosti instalace programu na lokálním počítači, programy postačí nainstalovat pouze na centrálním jtweb serveru. Důležitým požadavkem školního prostředí je také jednoduché účtování vytištěných dokumentů, řešením je v tomto případě funkce jt Accounting Connector, která pracuje s individuálním ověřením uživatele (například identifikační karta) a využívá podobné technologie, jako např. zabezpečený tisk. Balíček bude Konica Minolta nabízet školám v průběhu druhého pololetí roku 2008.

Komentáře