Konkurence pro ASP?

Konkurence pro ASP?


Software jako služba je i přes svoji relativně krátkou existenci slušně prosperujícím odvětvím. Nabízí totiž vhodnou alternativu drahým a složitě spravovaným podnikovým systémům snad ve všech možných částech firemních procesů. V roce 2005 byl trh relativně malý a dosahoval 5 miliard dolarů. Avšak podle analýzy McKinsey & Company a SandHill Group má růst ročně o 20 % a v roce 2009 má dosahovat již kolem 10,5 miliardy amerických dolarů.

V Čechách je již dostatečně známý pojem ASP (Application Service Provider), který se používá pro software hostovaný u dodavatele a dodávaný přes internet. S tím, jak jde vývoj kupředu, se objevují další modely prodeje softwaru - jedním z nich je software jako služba, v angličtině znějící jako Software as a Service (SaaS). Oba koncepty jsou si dost podobné, ale mají i své odlišnosti.

Jak ASP, tak i SaaS umožňuje klientovi, aby nemusel investovat do hardwaru, sítí, softwaru, bezpečnosti, zálohovacích zařízení a dalších nutných součástí vnitřně zajišťovaného IT. Většina investicí se na počátku odvíjí pouze od zajištění připojení. SaaS je o něco modernější a je schválně navrženo tak, aby uspokojila poptávku, která není slučitelná s obchodním nebo technologickým modelem ASP.

Odklon od ASP k SaaS nastal kvůli tomu, že ASP řešení byly většinou standardní serverové aplikace, ke kterým bylo přidáno HTML rozhraní na vzdálené používání. A právě proto, že aplikace nebyly původně tvořeny pro vzdálený přístup, tak jejich používání bylo složitější, stejně tak provádění upgradů. Naopak SaaS model umožňuje hladký průběh upgradů a některé aplikace jsou upgradovány dokonce denně.

Ačkoli vám prodejci softwaru jako služby budou tvrdit, že jejich produkty jsou pro každého, tak jsou i zde části trhu, kde se tento koncept uplatní lépe než jinde. Základní výhodou takto nakupovaného softwaru je nízká pořizovací cena a možnost využívat aplikace, které by si donedávna mohly dovolit jen velké firmy.

Dodavatelé IT řešení nejvíce hovoří o SaaS ve spojení s malými a středními podniky. To je v souladu s názorem, že SaaS přináší řadu výhod pro firmy, které si nemohou dovolit nebo nechtějí platit oddělení IT. Dále pak tento koncept přináší výhody pro firmy, které potřebují rychlé ROI (která firma ho nepotřebuje?). Navíc firmám přináší snadno předvídatelné náklady.
Pokud budeme hovořit o konkrétnějších příkladech firem, pro které je SaaS velmi výhodné, bude se jednat o společnosti s mnoha divizemi, zvláště pak ty v různých geografických pozicích.

U diverzifikovaných společností, které působí v mnoha sektorech, se může stát, že jedna divize bude potřebovat specifický software, které ostatní divize nepotřebují. Jestliže například společnost vstupuje na trh přes širokou síť prodejců a distributorů, potřebuje nějaké PRM (Partner Relationship Management) řešení. Ale pokud určitá podniková jednotka prodává přímo koncovým zákazníkům nebo maloobchodníkům, tak mohou potřebovat CRM řešení.

Typů softwaru jako služby je na trhu tolik, že pokrývají snad veškeré firemní procesy. Je možné pořídit systémy CRM, ERP, HR software, logistické aplikace, e-mailové klienty, antiviry, a dokonce je možné pořídit i kancelářské balíky. Nejvíce rozšířený SaaS trh je s produkty CRM, kde podniká také lídr světového trhu – Salesforce.com.

Autor se věnuje ekonomickým přínosům IT na www.abako.cz/blog.

Komentáře